seb man

Finanssektoren er med på toget

Finansbransjen har lenge vært tilbakeholden med å sette bort interne funksjoner og service. Men SEB har valgt å gå mot strømmen.

Det er først og fremst faktorer som krav til sikkerhet, et spesielt regelverk for selskaper innen finanssektoren samt, i mange tilfeller konservativ holdning, som har gjort bankene mindre villige til å outsource.

– Tidligere outsourcet SEB deler av servicen til flere ulike aktører. I forbindelse med vårt nye samarbeid med Coor fikk vi en partner som arbeidet integrert med FM-tjenestene, sier Jan Edgren, Head Group Real Estate hos SEB.

FREMFOR ALT søkte SEB en partner som kunne ta et samlet funksjonsengasjement for tjenestene og drive virksomheten fremover og utvikle tjenestene. Et annet mål var en standardisert beskrivelse av tjenestene for å kunne sammenligne effekten på ulike områder.

I dag er hele eiendoms- og arbeidsplasservicen outsourcet til Coor. Oppdraget er et funksjonsoppkjøp, som innebærer at SEB kjøper service etter behov.

– Vi streber etter å være "best i klassen" innenfor internservice. Et annet viktig mål er selvfølgelig å senke kostnadene uten at det skal gå ut over kvaliteten. Her har vi blant annet nytte av Coors kjøpekraft, som er en av Coors største styrker, sier Jan Edgren.

TRADISJONELT har finansbransjen håndtert virksomhetsstøttende service med eget personale. Ifølge Jan Edgren er grepet med integrerte FM-tjenester uvanlig i bransjen.
– I andre bransjer er outsourcing av servicen vanlig, men finansbransjen har tradisjonelt vært mer konservativ. Dessuten er kjøpte tjenester belagt med moms, og da stilles det høye krav til effektivisering for at det skal bli økonomisk.

Jan Edgren syns beslutningen om å legge ut servicen til en ekstern aktør var en stor omstilling for SEB. Blant annet siden det ble gjort i stor skala og fordi virksomheten er spredd over mange ulike steder.
– Det har vært en stor forandring for SEB. Bare arbeidet med å få alle tjenestebeskrivelsene på plass var en enorm jobb som ble utført i samarbeid med Ernst & Young, sier Jan Edgren.

Om SEB

SEB er et nordeuropeisk finanskonsern som betjener 400 000 bedrifter, institusjoner og 5 millioner privatpersoner. SEB er lokalt representert i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina og Russland, og er gjennom sitt internasjonale nettverk globalt representert i ytterligere ti land. 31. desember 2007 hadde konsernet et balanseregnskap på 2 344 milliarder kroner og forvaltet kapital til 1 370 milliarder kroner. Konsernet har cirka 20 000 ansatte.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt AnnaCarin Grandin, tlf: +46 8 553 957 70 eller annacarin.grandin@coor.com