sas man

Coor hjelper SAS til nye høyder

Forenkle og fokusere. SAS-konsernets nye strategiplan handler om å fokusere på sin egen kjernevirksomhet og finne gode samarbeidspartnere til det andre.

I 2007 ble det lagt en ny strategiplan for SAS-konsernet der stikkordene var forenkling og fokusering. Hovedfokus skulle være egen kjernevirksomhet og resterende virksomheter skulle bort. En rekke ulike datterselskaper ble lagt ut for salg, deriblant SAS Facility Management.

– Vi var bekymret for at FM-markedet ikke var beredt og at det skulle bli vanskelig å finne en samarbeidspartner som kunne håndtere alle de tjenestene som tidligere omfattet mange hundre leverandører, sier Bjørn Frivold, adm.dir. for SAS Facility Management AB.

Hos SAS Facility Management har man drevet FM samlet i mange år og derfor hatt muligheten til å effektivisere og utvikle kvalitet, struktur og økonomi fortløpende.

– Vi kom til et punkt der vi ikke kunne utvikle tjenestene lenger. Derimot trodde vi at en større leverandør, med FM som sin kjernevirksomhet, hadde muligheten til å drive det enda lenger. Derfor var det leverandørens kapasitet, snarere enn pris, som styrte beslutningen om samarbeidspartner, sier Bjørn Frivold.

AT VALGET av partner falt på Coor på samtlige skandinaviske markeder beror ifølge Bjørn Frivold dels på Coors profesjonelle holdning til outsourcing, men også på selskapets erfaring med å jobbe med driften av store virksomheter, en erfaring som ble høyt verdsatt.

– Det er ofte en egen kultur i store bedrifter, og det er viktig å ha forståelse for den. Mange av de andre interessentene var for spesialiserte.

Avtalen tilsvarer en samlet verdi på 1,750 milliarder kroner og løper over fem år. Avtalen omfatter eiendoms-, produksjons- og arbeidsplasstjenester, som for eksempel bygningsvedlikehold, konferanseservice, resepsjon, energi, posthåndtering og prosjekter. Men også administrasjon og uniformshåndtering for de cirka 12 700 medarbeiderne hos SAS som bærer uniform.

– Dette er et prestisjeoppdrag for Coor, og vi er veldig glade og stolte over den tilliten SAS viser oss. En viktig del i oppdraget vårt er å ta et helhetsgrep om og utvikle SAS' virksomhetsnære service i hele Skandinavia. Vi ser virkelig frem til å få gjøre det i nært samarbeid med SAS, sier Mats Jönsson, konsernsjef for Coor Service Management.
For SAS Facility Management var det viktig at personalet fikk komme til et selskap som verdsetter deres kompetanse og drar nytte av deres erfaringer.

BJØRN FRIVOLD forklarer at kulturen er sterk og personalomsetningen lav i SAS. Det er få som slutter. Derfor var det viktig å involvere personalet i planene.

– Vi har involvert representanter fra personalet i arbeidet med outsourcingen for å få med deres perspektiv i størst mulig grad. Dessuten har vi informert regelmessig og mye om hva som skjer og hvorfor vi gjør det.

Urban Edstedt, kontraktsansvarlig i Coor for SAS-kontrakten i Skandinavia, syns arbeidet med avtalen gikk fint og i god ånd, men ble veldig komplisert med tanke på at tre land var involvert.

– For oss er SAS en velrenommert kunde med et sterkt varemerke. Kvaliteten på de virksomhetene vi har tatt over, er enorm. Det er en spennende utfordring å forvalte og videreutvikle disse.

SAS and Coor

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt Daniel Grönberg tlf: +47 97 578 718, daniel.gronberg@coor.com