Mitt beste tips

Det er uro i verdensøkonomien og konjunkturen har bremset opp. Hvordan påvirker dette støttefunksjonene i et selskap?

Jobbes det annerledes med servicetjenester i gode tider enn i dårligere tider? På bakgrunn av usikkerheten som nå råder, lar vi konjunkturen bli et tema i Nova i 2008. Først ute er Jan Mohlin, Director of Facility Management i Ericsson, som forteller om hvordan det er å drive FM-virksomhet i en lavkonjunktur.

Mitt beste tips – i alle konjunkturer – er å sørge for at serviceleveransen er fleksibel og enkelt kan trappes opp eller ned. Da kan du utvikle, endre innholdet i og omfanget av servicestøtten etter hvert som behovene endres i selskapet eller i organisasjonen. En av de viktigste forutsetningene for å få fleksibilitet i en serviceleveranse som er satt ut, er gjennomarbeidede og funksjonelle avtaler. Jeg vet av erfaring at det tar tid å skrive
gode avtaler, men du får igjen for strevet ved at du legger grunnlaget for en serviceleveranse som vil utvikles kontinuerlig for å støtte selskapet i nedgangstider så vel som i oppgangstider.

Med ønsker om en flott vår!

Freddy Eriksen, adm. dir. Coor Service Management, Norge