Berndt_Bertil_Johansson

Produktivitetsgevinst motiverer til bortsetting

Trenden med å sette bort produksjonsservice er tydelig. Det merkes særlig innen bransjer som bil- og annen produksjonsindustri. Motivasjonen er behovet for økt produktivitet. I løpet av noen få år spår man at flere bransjer vil følge etter.

Det totale markedet for produksjonsservice i Sverige beløper seg til mellom 17 og 22 mrd. SEK – av dette er rundt 20 prosent bortsatt. I Sverige står bilindustrien for den største andelen av bortsatt produksjonsservice, hvor ca. 40 prosent av servicen er satt ut til eksterne partnere. Hvorvidt man har valgt å håndtere produksjonsservicen internt eller å sette den bort til eksterne partnere, avhenger dels av tradisjonen i bransjen og dels av hvor kompleks produksjonen er.

”Bilindustrien utmerker seg når det gjelder kostnadspress og behov for produktivitetsøkning, og internasjonalt er bortsetting av produksjonsservice vanlig. Produksjonsservicen innen bilindustrien består delvis av mindre komplekse servicetjenester, noe som også gjør det enklere å sette bort denne virksomheten”, forteller ansvarshavende for forretningsutvikling innen produksjonsservice i Coor, Bertil Johansson.

I USA og Storbritannia er bortsetting av produksjonsservice mer utbredt enn i Sverige. Når det gjelder Norden samlet sett, skjøt bortsetting av tjenester innen produksjonsservice fart mot slutten av 1980-tallet. Man finner eksempler i så forskjellige bransjer som bil-, kjernekraft-, stål- og papir- samt tremasseindustrien.

”Motivet for bortsetting av produksjonsservice avhenger av hvilken situasjon bedriftene befinner seg i.   Ved lavt belegg i et produksjonsanlegg er motivet for bortsetting å redusere kostnadene. Hvis belegget derimot er høyt, ønsker man å øke produktiviteten gjennom å redusere forstyrrelser i arbeidsflyten samtidig som man i størst mulig grad vil unngå kapasitetsinvesteringer. En annen grunn til bortsetting er hvis bedriften har behov for å sikre tilgangen til kompetanse", forteller forretningsutvikler innen produksjonsservice i Coor, Berndt Johansson.

Kvalifisere seg som leverandør

Per i dag leverer Coor produksjonsservice hovedsakelig til kunder innen bil- og kjernekraftindustrien.

”Det gjelder å kvalifisere seg som leverandør gjennom å vise at man har den generelle metodekunnskapen og de ressursene som kreves for å utvikle en produksjonsservicevirksomhet, samtidig som man har kunnskap om kundens prosess og de spesielle kravene som den innebærer. Coor har opparbeidet kunnskap om vedlikeholdsteknikk og har ressurser til å lede, analysere og utvikle en produksjonsservicevirksomhet som kan benyttes innenfor alle industrier. På grunnlag av kundenes behov skaper vi et kostnadseffektivt vedlikehold, økt anleggsutnyttingsgrad , oversikt og fleksibilitet samt en forsvarlig og strategisk utvikling, sier Bertil Johansson.

Fakta: Coors tjenester innen produksjonsservice omfatter blant annet:

 • Utbedrende og forebyggende vedlikehold, forbedringer og modifiseringer av:
  • Produksjonsanlegg
  • Produksjonsrelaterte mediesystemer
  • Produksjonsverktøy og hjelpemidler
  • Måleutstyr
  • Utstyr til materialhåndtering
 • Konstruksjon, produksjon og installasjon av:
  • Maskin-, slite- og reservedeler
  • Produksjonsrelaterte mediesystemer
  • Utstyr til materialhåndtering
  • Maskiner og automasjonsløsninger
 • Avfallshåndtering, rengjøring, fabrikkrydding og sanering
 • Levering og håndtering av materialer, forsyninger og media
 • Produksjonsrelatert administrasjon, ledelse og analyse
 • Produksjonsstøtte