ringhals

Ringhals fokuserer på kjernevirksomheten

Vattenfalls kjernekraftanlegg Ringhals satte på 1990-tallet bort sine servicetjenester til et tjuetalls ulike leverandører. I vår tok Coor Service Management over hele ansvaret for å levere service til Ringhals. – Med Coor kan vi forbedre virksomheten vår, sier Rickard Halldin, leder for avdelingen for vern og miljø på Ringhals.

I løpet av 1990-tallet satte Ringhals, Nordens største kjernekraftanlegg, bort deler av sin virksomhet, blant annet transport og service. En stor del av oppdraget gikk da til Studsvik Stensand, som siden har levert tjenester til Ringhals.

I januar ble Studsvik Stensand kjøpt av Coor. I vår inngikk Coor en avtale med Ringhals om levering av et femtitalls tjenester.

– Tidligere hadde Ringhals egne ansatte for blant annet gartnerarbeid og taxidrift. Vi besluttet da å ta en gjennomgang av vår kjernevirksomhet. Serviceoppdragene var fordelt mellom 25 ulike underleverandører. Nå samarbeider vi med én leverandør, Coor, som leder, samordner og leverer servicetjenestene, sier Rickard Halldin.

Han forteller at det på 1990-tallet fantes liknende konsept for bortsetting innen hele kjernekraftindustrien i Norden.

– Når vi definerer hva som er vår kjernevirksomhet, handler det om at vi skal ha personale som kan drive anlegget med tilstrekkelig høy sikkerhet. På grunn av sikkerhetskravene vi må følge, kan vi ikke sette bort alt som ligger utenfor kjernevirksomheten vår. Drift, kjemi, noe vedlikehold og enkelte tjenester må ifølge lover og forskrifter ligge hos den som har ansvar for virksomheten, det vil si Ringhals, sier Rickard Halldin.

Å sette bort servicetjenester til én leverandør som i sin tur leder og samordner oppdraget, gir oss den fordelen at Ringhals kun trenger å ha kontakt med én partner, til forskjell fra 25 som tidligere. At nettopp Coor fikk oppdraget, forklarer Rickard Halldin slik:

– Coor har vilje til å samarbeide og utvikle virksomheten. Personlige relasjoner er viktige, og vi kjenner jo dessuten Studsvik Stensand fra før. Med Coor kan vi rett og slett finne bedre løsninger for virksomheten vår.

– Virksomheten vår er i stor grad hendelsesstyrt, så vi må ha en organisasjon som kan reagere raskt. Våre regler, kontroller og sikkerhetskrav krever planlegging. Dette kan vi effektivisere slik at vi utnytter ressursene våre på best mulig måte – samtidig som vi reduserer kostnadene, sier han.

I desember 2008 skal Ringhals evaluere resultatene av avtalen med Coor. Rickard Halldin sier at de da skal ha oppnådd tre mål:

– at personalressursene utnyttes mer effektivt, at tjenestene vi kjøper har tilstrekkelig høy kvalitet, samt at Ringhals’ utgifter til tjenestene er gått ned. I dag peker alt i riktig retning, sier han.

Fakta om Ringhals:

Ringhals er Nordens største kjernekraftverk, og anleggets fire reaktorer produserer nesten en femtedel av all elektrisitet som brukes i Sverige.
Kjernekraftverket, som er en del av Vattenfall-konsernet, ligger på den svenske vestkysten, i Varberg kommune.

Ringhals er et av de få kjernekraftverkene i verden som både har kok- og trykkvannsreaktorer. Kjernekraftverket har drøyt 1500 ansatte.

Fakta om oppdraget

Coors oppdrag startet i mindre skala 1. april i år og vil være fullt utviklet i november. Tjenestene omfatter områdene produksjonsservice, eiendomsservice og arbeidsplasservice. Coor samarbeider med 24 underleverandører. Eksempler på servicetjenester er sanering, dekontaminering, brannvern, håndtering av spesialavfall, byggservice, vedlikehold av utemiljø, rengjøring av lokaler og konferanseservice.