volvo

Millimeterforberedelse for målemaskin

Da Volvo Aero skulle investere i en ny avansert målemaskin, ba de Coor om hjelp. Mens Volvo Aero konsentrerte seg om å vurdere maskinens funksjon og ytelse, tok Coor seg av installering og driftssikkerhet. Den klare rollefordelingen var en suksessfaktor for prosjektet og har satt en standard for hvordan fremtidige utstyrsinvesteringer skal gjennomføres.

Da Volvo Aero startet prosessen med investering i en ny maskin for måling av store flater, var Coor med fra første stund. Coor bidro med ekspertise og hadde ansvar for at leverandøren oppfylte Volvo Aeros krav til tekniske spesifikasjoner. Coor sørget også for å tilpasse lokalene maskinen skulle stå i, og installere selve maskinen.

– Vår rolle var å hjelpe Volvo Aero med å sikre at de fikk den maskinen de trengte, i dette tilfellet en avansert målemaskin. Vi skulle også sørge for garantert driftssikkerhet i 20 år fremover, forteller Lars Johansson hos Coor i Trollhättan.

Oppdraget omfattet også tilpasning av vår serviceorganisasjon og etablering av verktøy for feilsøking.
– Dermed kunne Volvo Aero helt og holdent konsentrere seg om maskinens funksjon og rolle i leveranseprosessen, fortsetter Lars Johansson.

Grundige tester

Etter at beslutningen om maskintype og produsent var tatt, besøkte Coor og Volvo leverandøren. Funksjons- og akseptansetest ble gjennomført på maskinen som skulle leveres, for å kontrollere at den innfridde Volvo Aeros krav.

– Det var viktig å finne eventuelle feil i leveransen på et så tidlig stadium som mulig, ettersom det både er tidkrevende og dyrt å rette opp eventuelle feil når maskinen er på plass i Volvo Aeros lokaler. Derfor var det svært viktig med en grundig gjennomgang av maskinen hos leverandøren.

Flytting og tilpasning av lokaler

Både maskintransporten fra Tyskland til Sverige og installeringen på fabrikken i Trollhättan ble nøye forberedt for å kunne gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig. Coor fikk ansvaret for forberedelsene.

– En maskin av denne typen kan ikke bare settes på plass helt uten videre. Fabrikkgulv og tilgrensende lokaler måtte tilpasses. Et kritisk punkt var for eksempel fundamentet som målemaskinen skulle hvile på. Det måtte være absolutt stabilt og helt vibrasjonsfritt. Løsningen ble et fundament i form av en spesiell flytende plate som ble senket ned i gulvet.

Et veldig godt gjennomført prosjekt

Hos Volvo Aero er de fornøyd med måten prosjektet ble gjennomført på.

– Selv om vi hadde stramme tidsfrister, fikk vi maskinen inn i rett tid. En suksessfaktor var helt klart den tydelige rollefordelingen. Begge parter visste hva som ble forventet. Prosjektet setter en standard for hvordan liknende prosjekter skal gjennomføres, sier Thomas Ellström, leder for komponentproduksjon i Volvo Aero.