Kunnskap gir resultater

For liten tid til å utvikle nye ideer og løsninger er det selskaper og offentlig sektor opplever som det største problemet med å drive servicevirksomhet i egen regi, ifølge en fersk undersøkelse.

For liten tid til å utvikle nye ideer og løsninger er det selskaper og offentlig sektor opplever som det største problemet med å drive servicevirksomhet i egen regi, ifølge en fersk undersøkelse.

Jeg tolker dette som at man – med rette – i stedet bruker tiden på kjernevirksomheten. Fokus på kjernevirksomheten for oss i Coor innebærer at vi kontinuerlig arbeider med utvikling og forbedring av serviceleveransen til våre kunder. En nøkkel til utviklingsarbeidet er Coors årlige kundeundersøkelse, som akkurat nå gjennomføres i hele Norden. Der blir 17 000 av våre servicebrukere spurt om hvordan de opplever Coors serviceleveranse. Resultatet brukes som utgangspunkt for arbeidet med å utvikle både serviceleveransen til enkeltkunder og leveranseutvikling på et overordnet nivå.

Nye ideer og løsninger fører utviklingen fremover, ikke minst når det gjelder å løse problemet med global oppvarming. I denne utgaven av Nova kan du blant annet lese om hvordan Coor hjelper kunder med å håndtere energiforsyningen sin. Med dette ønsker jeg deg en spennende og utviklende høst.

Freddy Eriksen, Administrerende direktør, Coor Norge