Coor et tannhjul i Volvo Aeros maskineri

Høy tilgjengelighet, kvalitet og kostnadseffektivitet er noen av kravene som Volvo stiller til sitt samarbeid med Coor. Et samarbeid der leveransen ikke bare innebærer en velfungerende service, men også en styrking av Volvo Aeros konkurransedyktighet globalt. Suksessoppskriften er en godt opparbeidet arbeidsmodell der jakten på effektivisering er en del av det daglige arbeidet.

I lang tid har Coor spilt en viktig rolle i Volvo Aeros produksjon i Trollhättan. Coor har blant annet ansvar for maskintilgjengelighet, flytting og installasjon av maskiner samt intern transport og lagerservice. Det er et arbeid som krever høy gjennomføringsstyrke, både strategisk og operativt. Coors engasjement er en sentral og viktig lenke i Volvo Aeros leveranseorganisasjon.

– Ettersom serviceleveransen har en direkte innvirkning på vårt resultat, er det ytterst viktig at Coor er drivende og føler eierskap til sine ansvarsområder. Leveransen skal ha høy teknisk kvalitet med minimal innstillingstid, noe som for eksempel betyr beredskap også i helger, sier Thomas Ellström, leder for komponentproduksjon i Volvo Aero.

Tydelig ansvarsfordeling

For å leve opp til kravene til hurtighet og tilgjengelighet har Coor sammen med Volvo Aero blant annet utviklet et system for veldefinerte kommunikasjonsveier og oppfølgingsstrukturer.

– Et lagarbeid blir aldri veldig bra før man kan samarbeide, og vi opplever at vi har et godt samarbeid med Coor generelt. I en virksomhet som vår, som krever svært korte gjennomstrømningstider, er det særdeles viktig å ha tydelige informasjonskanaler når noe skal utføres. Man skal vite hvor og til hvem man skal henvende seg. På mange måter handler det om å tydeliggjøre stafettløpet, hvor spørsmålet ligger, og hvem som tar ansvaret.

En stadig jakt på forbedringer

Ettersom serviceleveransen spiller en såpass viktig rolle i produksjonen og påvirker Volvo Aeros resultat direkte, er et av kravene at Coor hele tiden leter etter nye veier for hvordan virksomheten kan effektiviseres. Høy gjennomføringsevne og at man kan planlegge for forandringer, er også en forventning hos Volvo Aero.

– Vi har enormt høye krav fra kunder og eiere, og Coors leveranse er en viktig del av dette. Mye handler naturligvis om å holde tidsrammer og om at produksjonen løper uten avbrudd. Men ettersom serviceleveransen er en naturlig del av virksomheten, er det viktig at Coor hele tiden arbeider med å videreutvikle både sin egen og våre underleverandørers kompetanse og kvalitet. Det er et ansvar som vi også opplever at Coor tar meget alvorlig.

"Business as usual" holder ikke

Den harde konkurransen stiller krav både til kvalitet og kostnadseffektivitet. Thomas Ellström nevner produktivitetsutvikling som en avgjørende faktor for å henge med i konkurransen.

– Coor har en spisskompetanse som vi er veldig avhengig av. Det er viktig at vi fortsatt har et strategisk samarbeid der vi føler oss trygge på at Coor utvikles i takt med vår egen utvikling. Vi konkurrerer globalt, og konkurransen er knivskarp blant annet fra lavkostland. Derfor er det stadig fokus på utvikling av virksomheten. Vi befinner oss på en arena der "business as usual" rett og slett ikke holder, vi må ligge i forkant. Og det gjelder alle deler av produksjonen vår, avslutter han.

Fakta om Volvo Aero

Volvo Aero er et heleid datterselskap av AB Volvo. Selskapet utvikler og produserer komponenter til fly- og rakettmotorer. Et arbeid som skjer i samarbeid med verdens ledende flyindustrivirksomheter. Volvo Aero er en av verdens største leverandører av kommersielle brennkammere og munnstykker til raketter og har komponenter i mer enn 80 prosent av alle flymotorer på store fly. Volvo Aero har om lag 3460 ansatte og en omsetning på 7,5 milliarder svenske kroner i 2005.

Fakta om servicesamarbeidet:

Coor har totalansvar for serviceleveranser til Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Avtalen er inngått for fire år med start i 2006. Coor leverer tjenester på områdene produksjonsservice, arbeidsplasservice og eiendomsservice. Eksempler på tjenester er prosjektledelse, konstruksjon, verktøysliping, maskinvedlikehold, rengjøring av lokaler og interntransport samt energi- og medieforsyning og vedlikehold av utearealer.