Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 2

Freddy_Eriksen

Kunnskap gir resultater

For liten tid til å utvikle nye ideer og løsninger er det selskaper og offentlig sektor opplever som det største problemet med å drive servicevirksomhet i egen regi, ifølge en fersk undersøkelse.

Les mer
Mikael Olsson

God forretning for både virksomheten og miljøet

Den globale oppvarmingen har gjort at miljøet praktisk talt er hetere enn noen gang. I Coor finnes det ekspertise som arbeider med å hjelpe virksomheter med å håndtere energibehovet på en måte som er både økonomisk og...

Les mer
ringhals

Ringhals fokuserer på kjernevirksomheten

Vattenfalls kjernekraftanlegg Ringhals satte på 1990-tallet bort sine servicetjenester til et tjuetalls ulike leverandører. I vår tok Coor Service Management over hele ansvaret for å levere service til Ringhals.

Les mer
money

Kostnadsjakt driver frem bortsetting

På spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til å sette bort servicevirksomhet, er svaret kostnadsbesparelser. Minst hver tiende krone går til internservice og tilleggstjenester som ikke er knyttet til kjernevirksomheten.

Les mer
Thomas

Coor et tannhjul i Volvo Aeros maskineri

Høy tilgjengelighet, kvalitet og kostnadseffektivitet er noen av kravene som Volvo stiller til sitt samarbeid med Coor. Et samarbeid der leveransen ikke bare innebærer en velfungerende service, men også en styrking av Volvo...

Les mer
volvo

Millimeterforberedelse for målemaskin

Da Volvo Aero skulle investere i en ny avansert målemaskin, ba de Coor om hjelp. Mens Volvo Aero konsentrerte seg om å vurdere maskinens funksjon og ytelse, tok Coor seg av installering og driftssikkerhet.

Les mer