Søke

"Prøv å være best på alt du gjør"

Målet hans var å lære seg svensk og bli inkludert, ikke å gjøre karriere. Det skjedde av seg selv, mener Fikrat Mammedov, som i dag leder Coors nye Centre of Excellence i Sverige.

Da Fikrat Mammedov kom til Sverige fra Aserbajdsjan i 2002, ville han bli en del av det svenske samfunnet så fort som mulig. En jobb som renholder ble starten.

– Det var som å slå på en motor. Kroppen mobiliserte alle ressurser og jeg jobbet på høygir for å bli integrert, forteller han. Med en kjemiingeniøreksamen i bagasjen og en sterk vilje til å utvikle seg, fikk han snart mulighet til å takle nye ansvarsområder. Karrieren skjøt fart og etter noen år var han driftssjef. Men Fikrat Mammedovs arbeidsgiver var ikke den eneste bedriften som hadde lagt merke til hans kompetanse. I 2013 ringte Coor.

– Coor skulle satse på renhold og tilbød meg stillingen som leder for den daværende siten Öst Lokalvård. Jeg takket ja med en gang, sier han. I Coor fikk Fikrat Mammedov tillit til å virkeliggjøre sine ideer om hvordan virksomheten kunne forbedres.

– Coor er unik i så måte. Hvis du tenker rett og vil det beste for bedriften, er det ingen som stopper deg. Du har alle forutsetninger for å vokse.

Fikrat Mammedov | Leder for Center of Excellence | CoorDet gjorde Fikrat Mammedov. Da siten ble delt i to regioner, ble han leder for Stockholmsregionen, og kort tid etter assisterende kontraktssjef for Lokalvård i Sverige. I 2017 hadde Lokalvård vokst så mye at det ble delt i to kontrakter. Da oppstod det nye behov.

– Vi innså at vi måtte samle rett kompetanse og nødvendige funksjoner i en felles gruppe som kunne støtte begge kontraktene. Løsningen ble Center of Excellence, et team bestående av fem tjenestespesialister under ledelse av Fikrat Mammedov.

– Siden september i år har vi støttet drift, kvalitet, lønnsomhet og utvikling av renholdet, sier han. Selv fordeler han arbeidet i gruppen, er kontaktflate for forretningsutvikling og leder større endringsprosjekter. Og han trives utmerket.

– Min motor går fortsatt på høygir, til tross for at jeg har nådd mine personlige mål. Jeg er stolt over å ha lykkes, og takknemlig overfor mine kolleger og ledelsen som har gitt meg forutsetningene. Coor er rett miljø å vokse i. Viser du engasjement og tar initiativ for å utvikle deg, får du mulighet til det.