Søke

Digitale møter kommer aldri til å trumfe fysiske

Pandemien har forandret både hverdagen vår og måten vi arbeider på. Lunsjer med kolleger og jobbreiser er blitt erstattet med digitale kaffepauser og zoom-møter. Men har de nye rutinene kommet for å bli? Psykologen Niklas Laninge spår hvilke vaner som fortsatt kommer til å finnes etter corona og hvilke vi helst vil glemme.

Kontakt oss i dag
Møtes fysisk

Coronapandemien

Krever omstilling

At coronapandemien har hatt stor innvirkning på samfunnet og oss som individer, er nok de fleste enige om. Det seneste året har stilt store krav til raske omstillinger og i mangt og mye har vi måttet lære underveis. Vi har funnet nye måter å arbeide på – og til en viss grad også endret hvordan vi omgås. Den økende graden av hjemmearbeid har også påvirket helse og trivsel samt hvordan vi løser livets puslespill. Men kan vi allerede nå se corona i bakspeilet og fastslå hvilke av våre nye vaner som kommer til å bestå? Niklas Laninge, psykolog og ekspert på atferdsendringer, har ikke bare studert denne pandemien, han har også undersøkt hva vi kan lære av historien.

– Det har forekommet utbrudd av sykdommer tidligere, f.eks. sarsepidemien, men ikke i samme omfang som coronapandemien. Det har aldri skjedd så store svingninger i atferd som nå, og det er det mektig å se.

 

Digitale møter,

Ser vi virkelig hverandre? 

Mennesket er av natur ikke glad i endringer og det er vanskelig for oss å endre de vanene vi har hatt hver dag i mange år. Ifølge Niklas Laninge har vi også en tendens til helst å velge det som tjener oss på kort sikt.
– Vi vet at det er dumt å kjøpe mange nye ting, spise usunt og droppe trening, men de kortsiktige konsekvensene av en slik atferd er ofte positive. Det trumfer det store bildet og de langsiktige konsekvensene.

Hvis vi derimot kommer over den initiale terskelen, kan vår nye atferd bli en vane, som i eksemplet med digitale møter. Opplevde vi at det var mer tungvint å ha videomøter enn fysiske møter før corona – eller ville vi heller treffes? Trolig det sistnevnte. Ifølge Niklas Laninge tvang pandemien oss over en teknologiterskel.
– Det fantes allerede mengder av teknologi tilgjengelig, men vi hadde ikke tatt oss tid til å lære den fullt ut. Nå har vi trent såpass lenge at vi har fått rutine og merket at det slett ikke er så vanskelig. Jeg har støtt på organisasjoner som har bygd om kalenderprogrammet slik at alle møter er maks. en halvtime. Dette for å holde dem mer effektive og for at alle deltakerne skal kunne beholde fokus. Sånt elsker jeg! Derimot tror jeg at vi har funnet opp ting som er suboptimale, f.eks. digitale kaffepauser eller kick-off. Det er ingen som synes at det er gøy.

Kontormiljøet

Hvordan optimere etter nye behov?

Også atferd som vi har investert i, kommer til å bli, tror Niklas Laninge. Det kan handle om det nye utstyret til treningsrommet hjemme, lunsjtreningsøkten med naboen eller garderoben som er bygd om til hjemmekontor. Vi er som regel ikke villige til å oppgi investeringer som vi har gjort i tid, energi, penger eller nye relasjoner.

Endrede arbeidsmåter og mer hjemmearbeid påvirker naturligvis også kontormiljøet og hvordan det optimeres ut fra våre nye behov.

– Jeg tror at bedrifter og organisasjoner vil tilpasse seg til en mer fleksibel arbeidsmåte, men de må stille seg spørsmålet: Hva vil vi optimere lokalene for? Er det for samarbeid eller skal kontoret primært være et sted der vi utfører oppgaver, treffer sjefen eller leverer inn kvitteringer? Vi kan likevel konstatere at det er mer givende hvis formålet er idégenerering, konseptutvikling eller å bare ha det hyggelig, sier Niklas Laninge.

kreativiteten & sosiale evner

Påvirkes i stor grad

For det er nettopp mangelen på kreativitet og sosiale interaksjoner som anses å være de største negative effektene av den nye digitale arbeidsmåten. Ifølge en undersøkelse* som Kantar Sifo har utført på oppdrag for Tele2 Företag, opplever mange at de savner kolleger og kunder – og at det er vanskelig å avlese stemning og gruppedynamikk under videomøter. Niklas Laninge er enig:

– Jeg kan med stor sikkerhet si at man mister kreativitet. Et digitalt idémøte kommer aldri til å trumfe et fysisk. Det digitale møtet er oppgaveorientert og mangler ofte menneskelig interaksjon, pluss at man lett feiltolker hverandre. Hvis arbeidslivet primært blir digitalt, tror jeg at det kommer til å være preget av en viss usikkerhet. Hva synes kollegene mine om meg? Er sjefen fornøyd med innsatsen min? Vi ser unektelig hverandre på digitale møter, men ”ser” vi virkelig hverandre? Jeg tror vi mister spontanitet når vi ikke treffes fysisk.

Kan vi til og med ha mistet litt av våre sosiale evner nå når vi ikke har truffet andre i samme grad? Må vi lære oss å bli sosiale igjen?

– En viss tid kan det virke brysomt når noen foreslår en kaffe en lørdag. Det kan føles overmektig å gå fra null aktiviteter til noe, sammenlignet med når vi hadde avtalt en rekke jobblunsjer og kveldsaktiviteter. Det skal bli spennende å se hvor vår terskel for sosial interaksjon går fremover.

 

 

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.