Eiendomsservice bilder

Dersom du ønsker å laste ned bilder, høyreklikk på Download File og: "Save target as..."