Elkjøp Lørenskog

En stedlig driftstekniker sørger for alle forefallende driftsoppgaver og et godt førsteinntrykk når kunden besøker Elkjøp sitt varehus på Lørenskog. Inkludert humørspreder-garanti.

Elkjøp varehus Lørenskog - Coor Norge om oss | Coor

OM ELKJØP: Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater. Elkjøp startet i Norge med 33 kjøpmenn i 1962, og hadde i 2019 en rekordomsetning i Norge på 12,9 milliarder. Elkjøp har 143 butikker i hele Norge, som driftes av 4100 medarbeidere. Elkjøp på Lørenskog er 5600 kvm stort, hvor 800 kvm er lager, 3200 kvm er butikklokaler, og 1600 kvm er kontorlokaler til Elkjøp kundesenter.


OM OPPDRAGET: Elkjøp sitt varehus på Lørenskog har gjennomgått en stor oppgradering etter at Coor gikk inn som servicepartner og ansatte en stedfast driftstekniker tilknyttet varehuset i januar 2020. Brannsikring, innkalkulert vedlikeholdsbudsjett, oppussing av tom tredjeetasje, daglig vedlikehold, oppgradering av fasade og grøntareal, justering av varme og ventilasjonssystem og byggteknisk dokumentasjon er noen av områdene som har undergått et større forbedringsarbeid.

Property manager |Tom Espen Eide | Coor

"Vi har en ærlig dialog oss mellom på hva som behøves, og hva det brukes penger på. Coor kommer med forslag som viser troverdighet. Jeg opplever Coor som profesjonell helt fra øverste hold og ned".

For å få et reelt inntrykk av hvor skoen trykket for Elkjøp Lørenskog, så ble varehuset på Lørenskog utsatt for Coors såkalte “driftsblikk”, i forkant av første møte med kunden. For Coor innebærer driftsblikket å legge merke til alle de små detaljene kundens egne ansatte kanskje ikke så lett legger merke til eller tar seg tid til å fikse, i en travel hverdag. En rulletrapp full av tyggegummi, fulle bosspann, løse ledninger i taket eller en dørmatte med nedslitt bust i inngangspartiet. Det er småting som kanskje ikke betyr så mye hver for seg, men som løfter førsteinntrykket en hel del når det er tatt hånd om. Spesielt for det største varehuset Elkjøp har i Norge.

Dokumentasjon er avgjørende for å gjøre en helhetlig, god jobb

Tom Espen Eide, som jobber som Property Manager i Elkjøp, forteller at den største utfordringen de hadde fått, og som ga konsekvenser for alt av oppfølging av bygget, var at de manglet dokumentasjon på når, hvordan og av hvem driftsoppgaver hadde blitt utført tidligere.

-Ansatte som tidligere hadde driftsansvar hos Elkjøp Lørenskog hadde blitt flyttet på, og vi hadde ikke sørget for en god nok videreføring og overlevering av innlogging og nødvendig dokumentasjon. Det var også dette som skapte problemer for oss da Nedre Romerike brannvesen tok kontakt om tilstanden bygget var i, og overleverte en ganske krass rapport etter en tilsynsrunde. Vi kunne ikke gjøre rede for når ting var sjekket sist, hvorvidt vi hadde godt nok vanntrykk i sprinkelanlegget eller detaljer om vedlikehold på bygget. Våre ansatte hos Elkjøp Lørenskog jobber jo etter å bli målt på antall salg, som er helt andre arbeidsoppgaver enn å skulle frigjøre tid til forfallende driftsoppgaver som hoper seg opp. Det er klart vi var på tynn is og behøvde en real ryddejobb, forteller Tom Espen.

Profesjonalitet i alle ledd

Snart et år etter oppstart av eiendomstjenestene fra Coor, så er ryddejobben gjort, og mer til.

-Sammen med Coor så begynte vi med det mest alvorligste, i dialog med Nedre Romerike brannvesen. Coor hentet inn nødvendig brannkyndig kompetanse, og vi fikk sjekket og utredet sprinkelanlegg, utredet mangler, sikret vanntrykket i bygget og varslingssystemer, i tillegg til at vi fikk samlet all nødvendig branndokumentasjon.

Tom Espen Eide er fornøyd med å kunne forholde seg til en service-partner som tar ansvar for alt det driftstekniske, som Elkjøp ikke har intern kompetanse på lengre i varehuset på Lørenskog.

- Vi har en ærlig dialog oss mellom på hva som behøves, og hva det brukes penger på. Coor kommer med forslag som viser troverdighet. Jeg opplever Coor som profesjonell helt fra øverste hold og ned. Og spesielt i dialogen vår med brannvesenet, der vi måtte forholde oss til ganske strenge pålegg.

Kan stole på kontinuitet i arbeidet

For å kunne gjøre en god jobb i en bygningsmasse av en slik størrelse, er Coor opptatt av å kunne engasjere en driftstekniker på stedet over tid. I stedet for en mer rådgivingsbasert leveransemodell med sporadiske befaringer og småprosjekt, gir det Coor muligheten til å levere kvalitet, og å følge progresjonen i arbeidet tett.

Etter det første større vedlikeholdsarbeidet ble fullført hos Elkjøp Lørenskog, la Coor likevel frem forslaget om å kutte ned på tiden vår driftstekniker var tilgjengelig på huset. Men Elkjøp kontret raskt med at samtlige ansatte på bygget er så fornøyde med jobben driftsteknikeren Lars gjør hver dag, så da fortsetter vi med det.

- Jeg opplever at jeg kan stole på kontinuitet i arbeidet Coor har gjort og skal gjøre fremover. Vår driftstekniker Lars har rigget seg til et kombinert verksted og kontor der han har de nødvendige verktøy tilgjengelig for å kunne ta store og små oppdrag hos oss, også på forespørsel fra de ansatte. Han er en tusenkunstner, han opptrer profesjonelt og i tillegg er han en real humørspreder, og generelt veldig godt likt blant de ansatte, forteller Tom Espen Eide.