Organisasjon

Coor Service Management er delt inn i markedssegmenter, noe som gir et sterkt markeds- og kundefokus. Selskapet har også sentrale spesialfunksjoner for forretningsutvikling, virksomhetsutvikling, økonomi, jus, HR, kommunikasjon og IT.

Den 22. mai 2015 offentliggjorde Coor Service Management informasjon om en separasjon av facility management (FM)-virksomheten (Coor Service Management) og industriservicevirksomheten (Coor Industrial Services), og meldte samtidig sin intensjon om å børsnotere Coor Service Management på Nasdaq Stockholm.

 

Coors organisasjon på konsernnivå er beskrevet nedenfor. Den svenske virksomheten inkluderer små enheter i Belgia, Ungarn og Polen, og den finske virksomheten inkluderer en mindre enhet i Estland.

Organisasjonskart