Søke

NKS- Service til fremtidens sykehus

Coors oppdrag er å sørge for koordinering, utforming, utvikling og leveranse av flere eiendoms- og arbeidsplass-tjenester til Nya Karolinska Solna (NKS) i Stockholm.

Nya Karolinska sjukhuset, NKS