NKS- Service til fremtidens sykehus

Coors oppdrag er å sørge for koordinering, utforming, utvikling og leveranse av flere eiendoms- og arbeidsplass-tjenester til Nya Karolinska Solna (NKS) i Stockholm.

Nya Karolinska sjukhuset, NKS

Oppdraget består i å finansiere, konstruere, bygge, drifte og vedlikeholde Nya Karolinska Universitetssykehus i Solna til og med 2040. Oppdraget ble tildelt etter offentlig anbudsrunde i konkurranse med flere andre serviceleverandører. Kontrakten blir drevet som et OPS-prosjekt (Offentlig-Privat-Samarbeid).

Coors oppdrag er å ta ansvar for koordinering, utvikling og leveranse av flere eiendoms. og arbeidsplassrelaterte servicetjenester. Tjenestene trappes suksessivt opp etter hvert som sykehuset ferdigstilles.

Vi er stolte over å utforme og levere effektive, sikre og bærekraftige serviceløsninger til et av verdens mest moderne sykehus og til alle deres besøkende.

Anne Jidberg, Kontraktssjef, Coor

En kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker serviceleveranse

Coors oppdrag er å utforme en god, kvalitetssikker og kostnadseffektiv serviceleveranse gjennom hele kontraktsperioden. For å matche sykehusets uttalte miljøprofil er tjenestene utformet slik at de gir minst mulig påvirkning til miljøet.

Utfordringen i engasjementet er å kunne håndtere mange servicetjenester gjennom en lang kontraktsperiode. For å kunne garantere kvalitet og kostnadseffektivitet og ta hensyn til endrede behov har partene definert tydelige kvalitetskrav, avtalt jevnlige benchmarkings målinger og gjort det mulig å justere kontrakten om det er behov. Landstinget betaler kun for de områdene som fungerer i henhold til avtalen, for ekstra oppdrag finnes også forhåndsdefinerte priser.

Nytenking og langsiktighet gir trygghet i leveransen

At Coor har vært med og påvirket utformingen av sykehuset, i kombinasjon med lang avtaletid, gjør at drift og vedlikehold av eiendommen optimeres for hele kontraktslengden. Dette er positivt da det vil være enklere å utføre drift og service på en god måte. Eksempel på løsninger som Coor har bidratt til er rådgivning om å velge gulv som tåler mye og som er enkelt å rengjøre, skap med glatt overflate som holdes lettere rene og gir beskyttelse for å minske vedlikeholdskostnader.

Velkommen til en virtuell visning av NKS

Det er stor interesse rundt Nya Karolinska Solna-prosjektet og NKS har derfor utviklet en egen app for å gi et innblikk i hvordan en sykehusavdeling vil se ut. Last ned NKS-appen (utgiver Animech Technologies) i iTunes eller Google Play og få en virtuell sniktitt på prosjektet.

Besøk hjemmesiden til Nya Karolinska Solna: http://www.nyakarolinskasolna.se/

Samarbeidspartnere på prosjektet

Stockholms läns landsting, Skanska, Karolinska Universitetssjukhuset og Coor.