Hvorfor velge Coor

Tre grunner til å velge Coor

Vi gir oss ikke før din bedrift, dine kunder og dine ansatte er fornøyd. Med vår gjennomføringskraft kan vi bidra til at du oppnår dine mål.

Vi kan service og drift

Vår kjernekompetanse er å drifte eiendom og kontor med førsteklasses service. Ved å overlate serviceansvaret til Coor frigjør du tid og ressurser som kan brukes på å drive med det du kan best. Coor sørger for at dine eiendommer og kontor blir drevet på den aller beste måten.

Spar inntil 30 prosent

Når vi begynner å jobbe med nye kunder setter vi alltid konkrete mål for kostnadsrammer. Vi kan dokumentere inntil 30 prosent kostnadsbesparelse på enkeltleveranser, uten at det går utover hverken kvalitet eller trivselen hos de ansatte.

Tett kundeoppfølging

Vi kjennetegnes først og fremst av vår evne til å tilpasse våre tjenester og involvering overfor hver enkelt kunde og situasjon. For å lykkes med dette jobber vi for å være tettest mulig på kunden og din virksomhet. Vi har gode metoder og rapporteringssystemer, men vi skreddersyr våre løsninger til dine unike utfordringer.