Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Strategi og målsettinger

Coors visjon er å skape Nordens hyggeligste, sunneste og mest inspirerende arbeidsplasser. Gjennom sterke team og fantastisk service, gjør vi det mulig for våre kunder å bruke tiden sin på det de kan best.

For våre kunder

Coor jobber hele tiden med å forbedre og videreutvikle servicetilbudet. Målsettingen er å levere markedets beste og mest velutviklede serviceløsninger, alltid tilpasset kundenes ulike behov. Derfor samarbeider vi tett med våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere for å finne, utvikle og lansere nye, innovative løsninger. Coors løsninger for arbeidsplasser og eiendommer skaper verdi for kundene ved at de bidrar til økt produktivitet, effektivitet og bærekraft. Det viktigste målet vårt er høy kundetilfredshet.

For våre medarbeidere

Coor har som mål å tiltrekke oss markedets mest kompetente ledere og medarbeidere. Vi mener at fornøyde medarbeidere er det viktigste når vi skal skape gode resultater. I bunn ligger ønsket om en trygg arbeidshverdag, og vi jobber systematisk for å redusere antall skader og forebygge sykefravær. Vi har mål om like mange kvinner og menn i lederstillinger på alle nivå.

For samfunnet og miljøet

Coors virksomhet påvirker samfunnet og miljøet. Som en del av vår 2020-strategi jobber vi mot en bærekraftig og lønnsom vekst. Sammen med kundene våre vil vi redusere vårt negative fotavtrykk på miljøet, som blant annet innebærer målsettinger om å redusere matsvinnet per gjest i våre kantiner med 10 %, 10 % reduksjon i bruken av kjemikalier og å redusere selskapets Co2-utslipp med 5 %.

For våre investorer

Coor skal levere en trygg og stabil avkastning til investorene. Vi skal vokse lønnsomt gjennom å vinne nye oppdrag, og ha et overskudd som gir rom for investeringer. Coor Norge er et datterselskap av Coor, som er notert på Nasdaq Stockholm.