Omfattende miljøgranskning bra for miljøet

Siden 2011 har Coor gjennomført en omfattende miljøgranskning av tjenestene som leveres til sine kunder, basert på et egenutviklet og unikt verktøy, Coor Green Services. Resultatet fra den gjennomførte granskningen brukes til å diskutere miljøforbedrende tiltak sammen med kunden - med et godt resultat.

Coor er det første serviceselskapet i verden som tilbyr sine kunder en heldekkende miljømerking. I 2014 ble 136 virksomheter gransket, sammenlignet med 126 året før. 34 av disse ble gullnominert mens 58 virksomheter ble sølvnominert. Antall gullnominerte økte fra 28 året før, det til tross for at kriteriene har blitt tøffere. Resultatet gjenspeiler det faktum at stadig flere virksomheter fokuserer på miljø og bærekraft.

- Det er positivt å følge utviklingen i antall granskninger og sølv- og gullnomineringer, der stadig flere av våre kunder oppfyller de kriterier vi har satt med Coor Green Services. Verktøyet er til for å engasjere våre kunder og motivere de til å hele tiden være bevisst sin miljøpåvirkning. Vi ser også en økt trend i etterpørselen av miljøgranskningen fra flertallet av våre kunder, sier Mikael Karlsson, HSEQ-ansvarlig i Coor-konsernet.