FM i tidlig fase gir verdiskaping

Stadig flere ser verdien av å involvere facility management-selskaper i tidlig fase ved utforming av bygg. Som partner i Oscar-prosjektet, bidrar Coor med sine erfaringer på området – blant annet fra verdens største OPS-avtale; Nya Karolinska Solna i Stockholm.

Målet med Oscar-prosjektet, som drives av Multiconsult, er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid. Tidligfasen er en viktig del av prosjektet – hva må til for at bygget gir verdiskaping for eiere, brukere og samfunn. Som partner i prosjektet bidrar Coor blant annet med caseprosjekter som presenterer verdien av å involvere FM-selskaper i tidlig fase, både i offentlig og privat sektor.

- Stadig flere av våre kunder ser verdien av å involvere et FM-selskap i tidlig fase ved utforming av nye bygg. Dette bidrar til at den valgte løsningen sørger for en kostnadseffektiv drift over tid og fremmer brukervennlige løsninger som fungerer i praksis, forteller forretningsenhetsleder i Coor, Daniel Grönberg.

Coor har bred kompetanse med FM i tidlig fase, og har jobbet med dette på flere offentlige-private-samarbeid, både på skoler i Norge og Nye Karolinska Solna-prosjektet i Sverige. Siden mai 2010 har Coor hatt ansvaret for samordning og utvikling av arbeidsplass- og eiendomstjenester ved det nybygde universitetssykehuset i Solna, Stockholm. Frem til 2040 skal Coor drifte og utvikle servicetjenester på sykehuset.

Fremtidens universitetssykehus

Nya Karolinska Solna er et helt unikt prosjekt. Det nybygde sykehuset vil sette en ny standard for sykehus og blir et landemerke. Forventningene er høye på alle områder – her skal et moderne bygg skapes der nytenking som kan gi millioner av pasienter et bedre liv skal trives.

For å lykkes med oppdraget er det svært viktig at alle interessenter, det vil si bestilleren, eieren og kravstilleren (Stockholms läns landsting), brukeren (Karolinska Universitetssjukhuset), byggeren (Skanska) og service- og driftsselskapet (Coor), har et nært samarbeid under prosjekterings- og byggefasen. Den felles målsetningen er krystallklar: å skape et velfungerende, langsiktig bærekraftig og sykehus - på fastsatt tid og til fast pris.

Smarte og bærekraftige løsninger

- En stor fordel for Coor er at vi deltar i hele planleggings- og prosjekteringsstadiet. På den måten kan vi sammen med Skanska se på livssykluskostnaden for sykehusbygningen for å få så lave kostnader som mulig over hele perioden. Det kan handle om valg av materialer, planlegging av strømmer og logistikk eller smarte systemløsninger. Det er for eksempel ikke alltid de billigste løsningene som gir mest verdi over tid. Det at servicen i og omkring det nye sykehuset blir kostnadseffektiv, kvalitetssikker og miljøvennlig under hele kontraktsperioden gir trygghet for landstinget og samfunnet. Drivkraften er å tenke smart og bærekraftig fra begynnelsen av, både for byggherren og forvalteren, sier prosjektsjef Per Christian Berg.

Berg påpeker også andre fordeler med å outsource bygget og driften av bygget til en ekstern leverandør:

- Insentivet ligger i å bygge et robust og bærekraftig bygg som varer over tid. Ettersom prosjektselskapet er ansvarlig og tar all risiko i mange år, er de allerede i designprosessen tvunget til å tenke smart og langsiktig.

Oscar-prosjektet varer til 2018. Hensikten med arbeidet er at kunnskapen fra prosjektet kan implementeres og brukes ute i bedriftene og hos byggeierne.

Vil du vite mer om Oscar-prosjektet, kontakt Per Christian Berg eller se www.oscar-value.no