Coor signerer ny avtale med Aker Solutions

Coor Service Management har signert ny avtale med Aker Solutions om å levere integrerte facility management (IFM)-tjenester til flere kontor og anlegg i Norge. Estimert årlig kontraktsverdi er 105 millioner kroner.

Aker Solutions er en global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Avtalen mellom Coor Service Management (Coor) og Aker Solutions er en IFM-avtale som innebærer at Coor tar ansvar for FM-tjenestene til Aker Solutions.

Tjenestene som er en del av avtalen inkluderer renhold, eiendomsservice, kontorservice, personalrestauranter, sikkerhet og resepsjonstjenester til flere kontor- og produksjonsanlegg i Norge. Coor vil også ta hånd om boligtjenester for Aker Solutions. Coor har siden 1. juli 2015 levert IFM-tjenester til Aker Solutions på Fornebu.

Estimert kontraktsverdi på den signerte avtalen er 105 millioner kroner. Avtalen har en varighet på fem år med leveransestart 1. januar 2016. Inkludert tjenestene Coor leverer på Fornebu fra før, er årlig kontraktsverdi med Aker Solutions på omtrent 160 millioner kroner, eksklusive variable restaurantinntekter.

- Denne nye kontrakten styrker ytterligere båndene mellom våre to selskaper. Vi er veldig stolte over at Aker Solutions har valgt Coor som IFM-partner for hoveddelen av deres store lokasjoner i Norge. Vi ser frem til å bygge et gjensidig fordelaktig partnerskap i løpet av kontraktsperioden, kommenterer Mikael Stöhr, konsernsjef for Coor Service Management.

Denne informasjonen er slik som Coor Service Management Holding AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til loven om verdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble offentliggjort 8. oktober, klokken 8.

For mer informasjon, bilder etc., se coor.no eller kontakt:
Mikael Stöhr, Konsernsjef, Coor Service Management,+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com
Klas Elmberg, Adm.dir., Coor Service Management i Norge,+47 45 238 125, klas.elmberg@coor.com
Åsvor Brynnel, Kommunikasjonssjef, Coor Service Management,+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com