Coor forlenger samarbeidet med Politiet i Danmark

Politiet i Danmark har besluttet å utløse en opsjon på to år med Coor. Avtalen omfatter leveranse og utvikling av integrerte facility management-servicetjenester til politiets 210 lokasjoner i Danmark og har en verdi på over 200 mill. DKK årlig.

Politiet i Danmark har besluttet å forlenge samarbeidet med Coor. Forlengelsen er på to år fra 2017 og betyr at Coor i ytterligere fire år skal levere og utvikle facility services som rengjøring, kantinedrift, post, vognparkservice for 2 200 biler, hittegods, innvendig bygningsvedlikehold samt arealpleie til politiet.

- At politiet allerede nå beslutter seg for å forlenge samarbeidet er en stor anerkjennelse. Det viser at partnerskapet og våres medarbeideres høye service- og kvalitetsnivå overfor politiets drøye 14 000 medarbeidere er vellykket, sier Mikael Stöhr, konsernsjef for Coor Service Management.

- Vi gleder oss veldig til de neste fire årene, hvor vi fortsatt skal utvikle FM-servicetjenester til politiet samt skape en leveranse som tilgodeser og understøtter politiets krav om en kostnadseffektiv og stabil leveranse, sier Jørgen Utzon, adm. direktør for Coor Service Management i Danmark.

Coor startet samarbeidet med politiet i 2012, og på disse årene har man i fellesskap oppnådd flere gode resultater, bl.a. mottakelse av Driftsherreprisen 2015 for det unike partnerskapet. Coor har derutover hjulpet politiet med å digitalisere mange av deres prosesser og funksjoner innenfor facility management. Senest ved å effektivisere feilinnmeldingsprosessen ved hjelp av 35 000 oppsatte QR-koder på inventar og lokaler samt opptegning av 450 000 kvm eiendommer med inventar i 3D.

Da politiet i 2011 offentliggjorde deres IFM-anbud var det overordnede formål at de ville opprettholde servicenivået samt utvikle området med hensyn på å hele tiden sikre så kostnadseffektiv og tilfredsstillende drift som mulig.

- Vi har samlet sett vært meget fornøyde med Coors leveranse, noe den seneste brukertilfredshetsundersøkelsen i politiet også underbygger. Dessuten har vi oppnådd våre mål med å effektivisere og spare penger ved å outsource IFM til en privat serviceleverandør, sier Bettina Jensen, avdelingsjef hos Rigspolitiet.

Kontrakten har mer enn 300 Coor-medarbeidere.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mikael Stöhr, Konsernskef, Coor Service Management, +46 10 559 59 35, Mikael.stohr@coor.com

Jørgen Utzon, Adm. direktør, Coor Service Management i DK, +45 2363 7178, Jorgen.utzon@coor.com

Thomas Backteman, IR-sjef, Coor Service Management, +46 708 311 166, thomas.backteman@coor.com