Digital transformasjon i FM-bransjen

For øyeblikket pågår det et pilotprosjekt på Coors hovedkontor i Kista, der smarte sensorer testes i stor skala. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Coor, TeliaSonera, Intel og Yanzi. Fredrik Sandqvist er ansvarlig for Coors innovasjonsprogram.

- Akkurat nå tester vi ulike typer av sensorteknologi på vårt kontor, for eksempel for å lese av når vi må fylle på kopipapir eller tørkepapir, tømme avfallet eller holde kontroll på inneklimaet. Gjennom å proaktivt agere på den informasjonen vi får, kan vi planlegge og utføre vårt servicearbeid bedre, mer effektivt og mer bærekraftig. For våre kunder er nytten åpenbar: de får en bedre serviceleveranse som i sin tur øker trivselen og produktiviteten for de som jobber på kontoret, sier Fredrik Sandqvist, innovasjonssjef i Coor Service Management.

Teknologien har eksistert lenge, men det er først nå den begynner å bli så kostnadseffektiv at den kan anvendes i større skala. Fredrik Sandqvist er overbevist om at den digitale utviklingen kommer til å forandre både hvordan vi selger og leverer våre tjenester de neste årene. Han ser også flere bruksområder utenfor kontormiljøet.

- Vi ser spennende muligheter også innen eiendoms- og industriservice. Oppkoblede bygninger, maskiner og utstyr gir oss eksempelvis bedre muligheter til å jobbe mer proaktivt med drift, vedlikeholde og energioptimering. Mulighetene og nytten med IoT er nok større enn vi selv forstår i dag. Noen sier at vi innen 10 år står innenfor den fjerde industrielle revolusjonen, så det er like greit å begynne å forberede seg allerede nå, sier Fredrik Sandqvist.

Vil du vite mer om hvordan IoT kan anvendes i kontormiljøet? Sjekk ut filmen "Et smartere kontor".