Coor tegner ny serviceavtale med TeliaSonera i hele Norden

Coor Service Management har inngått en ny fireårig avtale med Telia-Sonera for facility management-tjenester til et stort antall kontorer og butikker i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Oppdraget innebærer at Coor skal samordne, utføre og utvikle et komplett tilbud av internservicetjenester som renhold, eiendoms- arbeidsplass- og sikkerhetsservice til et stort antall av TeliaSonera kontorer og butikker i Norden. 

- Vi er svært glade for dette oppdraget. Vår oppgave blir å ivareta det besparelses-potensialet som finnes, sikre at TeliaSonera får et enhetlig servicenivå innen intern-service i hele Norden, gjennomføre strukturerte miljøgranskninger i henhold til vårt miljøverktøy Coor Green Services og å forbedre leveranseoppfølgingen, sier Mikael Stöhr, konsernsjef for Coor Service Management.  

Coor har tidligere levert deler av de avtalte servicetjenestene, men har nå fått et totalansvar for internservicen i hele Norden. Den nye avtalen vil fases inn suksessivt i løpet av våren 2014.  

- Vi er ydmyke overfor oppgaven, men samtidig overbeviste om at vi i nært samar-beid med TeliaSonera kommer til å kunne utvikle servicetjenestene slik at de støtter deres virksomhet optimalt. Dette er et prestisjeoppdrag som vi er veldig glade og stolte over, sier AnnaCarin Grandin, adm.dir. for Coor Service Management i Norge.

Mer informasjon, pressebilder etc. finnes på www.coor.no.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Mikael Stöhr, Konsernsjef, Coor Service Management
+46 8 553 959 35, mikael.stohr@coor.com

AnnaCarin Grandin, Adm.dir., Coor Service Management i Norge
+47 455 00 292, anna-carin.grandin@coor.com

Torunn Maria Holm, Kommunikasjonsansvarlig, Coor i Norge
+47 417 64 146, torunnmaria.holm@coor.com