Ulf Wretskog ny adm.dir. for Coor i Sverige

Ulf Wretskog er ny administrerende direktør for Coor Service Management i Sverige. Han tar over etter Staffan Ebenfelt, som velger å gå over til en annen rolle i selskapet.

Coor Service Management har i dag en omsetning på over 7 MrdSEK og mer enn  5 500 medarbeidere i hele Norden. Det nylig offentliggjorde oppkjøpet av Addici, som for øyeblikket granskes av konkurransemyndighetene i Sverige og Norge, innebærer at selskapet vokser med 1 300 medarbeidere og 1 MrdSEK.

Ved årsskiftet tiltrer Ulf Wretskog som ny adm.dir. for den svenske virksomheten, i dag står for ca. 75 prosent av det nordiske konsernets omsetning. Ulf Wretskog har jobbet i Coor i ulike lederroller siden 2001, sist i den finske og svenske virksomheten.

- Det skal bli veldig gøy å ta over ansvaret for den svenske virksomheten, som jeg kjenner godt fra før. Vi står overfor spennende utfordringer, og jeg er svært entusiastisk overfor oppgaven, sier Wretskog.

Ulf Wretskog tar over etter Staffan Ebenfelt, som har hatt ansvaret for den svenske virksomheten i tolv år. Staffan kommer til å fortsette i konsernledelsen og primært jobbe med å sikre en god integrasjon av Addici.

- Staffan har betydd mye for den positive utviklingen av Coor. Etter tolv år som ansvarlig for den svenske virksomheten vil han jobbe med noe annet. Jeg er glad for at Staffan blir i virksomheten, og at han erstattes av Ulf Wretskog. Ulf har jobbet lenge i Coor, og har de egenskapene og kraften som kreves for å drive den svenske virksomheten, sier Mats Jönsson, konsernsjef for Coor Service Management.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Mats Jönsson, konsernsjef, Coor Service Management
+46 8 553 950 50, mats.jonsson@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikationssjef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21, asvor.brynnel@coor.com

Ulf Wretskog, tiltredende adm.dir., Coor Service Management i Sverige
+46 8 53 95 940, ulf.wretskog@coor.com