Coor vokser kraftig i Finland etter oppkjøp

Coor styrker sin posisjon i Finland betraktelig og får en årlig omsetning på ca. 50 millioner euro og over 850 ansatte ved oppkjøp av serviceselskapet Lujapalvelut Oy.

Coor gjør en stor investering i Finland gjennom oppkjøpet av serviceselskapet Lujapalvelut Oy. Avtalen innebærer at Coor styrker sin posisjon som en komplett serviceleverandør innen industriservice og FM-tjenester, med kapasitet til å levere tjenester til private bedrifter og offentlig sektor over hele Finland.

Lujapalvelut Ltd er et profesjonelt serviceselskap som tilbyr FM-relaterte tjenester som eiendomsforvaltning, renhold og kontortjenester til bedrifter og offentlige organisasjoner i Finland. I dag er mesteparten av virksomheten i Helsinki, Uleåborg, Vasa, Åbo, Tammerfors og Kuopio, og blant deres kunder er det finske jernbaneverket VR, Senat Eiendommer, Universitetet i Uleåborg, YLE og pensjonsfondet Varma. Lujapalvelut har en omsetning på omtrent 27 millioner euro, og antall ansatte er ca. 500.

Oppkjøpet innebærer at Coor styrker sin posisjon i Finland betraktelig og får en årlig omsetning på ca. 50 millioner euro og over 850 ansatte.

- Vi er utrolig begeistret for dette oppkjøpet. Lujapalvelut Ltd er et godt serviceselskap med høy kompetanse, som gir oss den styrken og geografiske dekningen vi trenger. Nå vil vi fortsette å utvikle våre finske virksomhet med ambisjon om å tilby finsk industri og offentlig sektor gode og verdiøkende tjenester. Mange takk til alle som deltok i arbeidet med denne avtalen og har gjort det mulig, sier Ulf Wretskog, administrerende direktør i Coor i Finland.

Oppkjøpet trer i kraft etter godkjennelse fra Konkurransetilsynet i Finland.

Lujapalveluts CEO, John Clement, blir forretningssjef og vil være en del av ledergruppen for Coor i Finland.

Vil du vite mer?

Kontakt Leif Eliasson (konsern BD) på +46 8 553 952 70 eller Ulf Wretskog (adm.dir., Coor i Finland) på +46 8 553 959 40.