Coor Service Management kjøper EuroMaint Industry

Coor Service Management styrker sin posisjon som en av Sveriges ledende industriserviceleverandører ved å kjøpe EuroMaint Industry. EuroMaint Industry, som er et datterselskap av Ratos-eide EuroMaint, leverer avanserte vedlikeholdstjenester (som produksjonsvedlikehold, komponentservice og automatiseringsløsninger), hovedsakelig til produksjonsindustrien, cellulose- og papirindustrien og energisektoren. EuroMaint Industry har hovedkontor i Skövde og har også virksomhet i Gøteborg, Gävle, Huskvarna, Stockholm, Åmål og Vänersborg.

- Vi er veldig fornøyde med dette kjøpet, som er strategisk viktig for Coor. Industriservice er et av våre viktigste tjenesteområder, og innenfor EuroMaint finnes det teknisk kompetanse og geografisk dekning som kompletterer vår eksisterende virksomhet i på en god måte, sier Staffan Ebenfelt, administrerende direktør i Coor Service Management i Sverige.

Selskapet har ca. 300 ansatte og forventes i 2011 å ha en omsetning på ca SEK 400 millioner. Blant selskapets kunder finner vi Husqvarna AB, Volvo, VCC, Renova, Fortum, Sandvik og Stora Enso.

- EuroMaint Industry har i de senere år styrket sin strategiske posisjon og utviklet tjenestene, til tross for svak industriell konjunktur. Vi har i 2011 fått mange nye ordrer og har et meget sterkt økonomisk resultat i tredje kvartal, sier Nicklas Falk, CEO EuroMaint Industry.

- Vi ønsker å strømlinjeforme vår drift og fokusere på vedlikehold av toge. I Coor fant vi en industriell eier som vil kunne fortsette å utvikle EuroMaint Industry drift, kunder og ansatte på en god måte, sier Hans Pettersson, EuroMaints styreformann.

Oppkjøpet trer i kraft etter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og partene anslår at avtalen er ferdig i begynnelsen av desember.

For mer informasjon, kontakt:

Staffan Ebenfelt adm.dir., Coor Service Management Sverige
+46 8 553 959 95 staffan.ebenfelt@coor.com

Åsvor Brynnel kommunikasjonssjef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21 asvor.brynnel@coor.com

Nicklas Falk adm.dir., Euromaint Industry +46 70 762 50 34
nicklas.falk@euromaint.se