Coor leverer arbeidsplasstjenester til Nordea

Coor Service Management har tegnet en treårig avtale med Nordea. Avtalen innebærer at Coor leverer arbeidsplasstjenester til Nordeas kontorer på sju steder i Norge.

Nordea er Nordens største bank med cirka ti millioner kunder. Coor skal i følge avtalen levere arbeidsplasservice til Nordeas kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Ålesund, Kristiansand, Tromsø og Stavanger. Avtalen løper over tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Kontraktsstart er 1. oktober.

– Vi er glade og stolte over at Nordea har valgt Coor som serviceleve-randør for flere av sine kontorer. Vår oppgave blir nå i nært samarbeid med kunden å utvikle servicetjenestene på en måte som gjør at de støtter Nordeas virksomhet optimalt, sier Freddy Eriksen, adm. direk-tør i Coor Norge.
Coor kommer til å levere og utvikle et flertall servicetjenester, slik som kan-tiner, post, renhold, flytteservice, resepsjon og møteromsservice. Tjeneste-ne vil utføres av både egne medarbeidere og underleverandører.

For ytterligere informasjon, kontakt

Freddy Eriksen,Adm. dir, Coor Service Management i Norge
+47 67 57 71 55 freddy.eriksen@coor.com