Coor etablerer en komité for bærekraftig utvikling

For å strukturere og tydeliggjøre selskapets arbeid for en bærekraftig utvikling, etablerer Coor Service Management (Coor) en egen bærekraftkomité. Bærekraftkomiteen er direkte underlagt konsernledelsen.

Coor har lenge vært opptatt av hvordan selskapet påvirker miljø og samfunn i et større perspektiv. Nå strukturerer bedriften dette arbeidet gjennom en egen bærekraftkomité. Bærekraftkomiteens hovedoppgave er å utarbeide forslag til policy, mål og allmenne prinsipper for styring av konsernets bærekraftige arbeid.

- En stabil virksomhet som drives effektivt og ansvarlig er til eiernes, kundenes, medarbeidernes og leverandørenes beste interesse. Gjennom å etablere en bærekraftkomité, der alle relevante kompetanseområder inngår, strukturerer vi arbeidet med disse viktige spørsmålene på en god måte, sier Mats Jönsson, konsernsjef i Coor Service Management.

Selskapet ønsker å kombinere fokuset på økonomisk utvikling med omsorgen for miljøet og sosiale utfordringer. Coor har definert tre områder der de på kortere og lengre sikt har spesiell stor påvirkning på miljø og samfunn –sunn økonomisk drift, hensyn til medarbeiderne og hensyn til miljø. Ved å jobbe aktivt innenfor disse tre områdene bidrar Coor til en stabil og bærekraftig utvikling.

I bærekraftkomiteen sitter: Åsvor Brynnel (kommunikasjon), Freddy Eriksen (Coor Norge), Staffan Ebenfelt (Coor Sverige), Anders Asplund (HR), Alexis Kahlmann (Virksomhetsutvikling) og Karoliina Callavik (Innkjøp). Bærekraftkomiteen samordner også konsernets nordiske miljønettverk og det nordiske nettverket for sosialt ansvar.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Freddy Eriksen, Administrerende direktør
Tel. +47 67 57 71 55
e-post: freddy.eriksen@coor.com