NetCom sparer millioner på outsourcing

Ved å outsource sine kontorstøttetjenester til Coor Service Management kan mobilgiganten kutte kostnadene for disse tjenestene med opptil 20 %.

NetCom AS har undertegnet en 5 års avtale med Coor Service Management om outsourcing av kontorstøttetjenester. Avtalen innebærer at Coor tar over ansvaret for kontorstøttetjenester til over 600 ansatte samt drift og vedlikeholdstjenester for om lag 15 000 m2.

NetCom er Norges nest største mobiloperatør og eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera. NetCom hadde i 2007 en omsetning på 7,5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på 2 milliarder kroner.

- Valget falt på Coor basert på deres forståelse for NetComs virksomhet og behov. Vi ønsker at våre ansatte skal få god service, samtidig som vi effektiviserer og sparer penger. Vi er en fleksibel organisasjon som trenger en fleksibel serviceleverandør som raskt kan endre seg i takt med våre behov. Coor, som er en stor serviceaktør, er i stand til å forhandle helt andre tilbud på leveranser enn NetCom alene, sier August Baumann, administrerende direktør i NetCom.

Serviceleveransen omfatter drift og vedlikeholdstjenester samt kontorstøttetjenester som for eksempel møteromsservice, innredning og flyttetjenester, post og pakke, kantine, renhold og sikkerhetstjenester. Avtalen har en tresifret millionverdi over 5 år og garanterer NetCom besparelser på 20 prosent.

- For Coor er dette et viktig oppdrag i en norsk bedrift med et sterkt merkenavn, sier administrerende direktør Freddy Eriksen i Coor. - Vi er stolte over å være valgt av NetCom, en virksomhet i kontinuerlig utvikling, på jakt etter de beste løsninger.

For mer informasjon kontakt:

Adm. direktør for Coor Service Management,
Freddy Eriksen
Tlf: 907 88 203
freddy.eriksen@coor.com

HR-direktør NetCom AS,
Nina Sundby
Tlf: 922 11 888
nina.sundby@netcom-gsm.no