Coor Service Management tegner omfattende skandinavisk avtale med SAS

Coor Service Management blir helhetsleverandør av service til SAS i Danmark, Norge og Sverige.

Coor har tegnet en 5-årig avtale om å samordne, utvikle og levere servicetjenester til selskaper innen SAS i Norge, Danmark og Sverige. Avtalen, som har en total verdi på over 1500 MNOK, vil være gjeldende fra og med 2. juni. Serviceleveransen er bred og omfatter både eiendomsservice, produksjonsservice og arbeidsrelaterte tjenester, som for eksempel konferanseservice, resepsjon, byggvedlikehold, energi og prosjekter.

- Dette er et prestisjeoppdrag for Coor og vi er glade og stolte over den tilliten SAS viser oss. En viktig del i vårt oppdrag er å ta et helhetsgrep om og utvikle SAS´ internservice i hele Skandinavia. Vi ser virkelig frem mot å gjøre det i et nært samar-beid med SAS, sier Freddy Eriksen, administrerende direktør for Coor Service Management i Norge.

Omtrent 130 personer innen SAS Facility Management AB med datterselskap i Skandinavia går over til Coor. I Norge dreier det seg om ca. 45 personer.

- Avtalen er helt i tråd med SAS' strategi om å rendyrke virksomheten og øke fokuset på kjernevirksomheten. Coor fremstod tidlig som et godt valg av serviceleverandør og vi ser nå frem imot et langsiktig, strategisk samarbeid med fokus på kvalitet og utvikling, sier Bjørn Frivold, administrerende direktør, SAS Facility Management AB.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Freddy Eriksen, adm.dir. Coor Service Management AS, tel: 67 57 71 55/
907 88 203

Bjørn Frivold, adm.dir. SAS Facility Management AB, tel: 957 16 855