Skattedirektoratet setter ut til Coor

Skattedirektoratet har valgt Coor Service Management som samarbeidspartner på leveranse av servicefunksjoner til direktoratet. Avtaleperioden er i første omgang på to år. Dette er Coor Service Managements første avtale med en statlig etat.

Coor Service Management, Nordens største aktør innen service management, vil fra 1. mai få ansvar for en rekke av Skattedirektoratets servicefunksjoner, som kantine, vakthold, resepsjon, budservice og hovedrengjøring. I tillegg har Coor ansvar for en fagspesialist innen renhold og leveranse av vikartjenester for direktoratets fast ansatte innen renhold og vedlikehold. Avtalen omfatter også et felles arbeid med å videreutvikle samtlige servicefunksjoner i direktoratet.

– Coor Service Management forsto vårt behov best og kom opp med gode løsningsforslag. Vi ønsker også at de skal kunne bidra med å utvikle våre andre servicetjenester i avtaleperioden, sier underdirektør Martin Bøhmer i Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet vil i avtaleperioden ha en delt løsning, der direktoratet selv ivaretar enkelte servicefunksjoner, mens Coor Service Management tar ansvar for andre.

– Løsningen gir oss et godt sammenlikningsgrunnlag for utviklingen av leveransene som er satt ut, i forhold til de funksjonene vi har internt, sier Bøhmer.

Avtalen er på to år, med opsjon på forlengelse på ett pluss ett år for partene.

– Denne avtalen er en milepæl for Coor Service Management. Vi har allerede avtaler med enkelte kommuner, men dette er vår første avtale med en nasjonal offentlig etat. Vårt mål er på sikt å bli en betydelig bidragsyter til å effektivisere og øke kvaliteten på servicefunksjoner for offentlige virksomheter, sier administrerende direktør Freddy Eriksen i Coor Service Management.

Coor Service Management er den ledende tilbyderen av profesjonelle servicefunksjoner i Norge. Selskapet leder, utvikler og effektiviserer disse i større virksomheter.

- Vår norske virksomhet har hatt en betydelig vekst siden etableringen. Vi er dedikert og fokusert på å ta ansvar for og utvikle servicefunksjonene for mellomstore og store virksomheter. Vi skal være en betydelig aktør i det norske markedet og avtalen med Skattedirektoratet er godt bidrag i arbeidet med å nå våre mål, sier Freddy Eriksen.

I en undersøkelse analysebyrået Demoskop utførte for Coor Service Management viser det seg at det er til dels er betydelige forskjeller mellom de skandinaviske land når det gjelder å la eksterne selskaper lede og utvikle servicefunksjonene i virksomheter. Mens kun 15 prosent av danske offentlige virksomheter og 31 prosent av de svenske ivaretar alle servicefunksjonene selv, gjør hele 57 prosent av de norske offentlige virksomhetene det.

Coor Service Management har blant annet Arcus, Det Norske Veritas, Skanska, Rom Eiendom, Asker kommune og EDB Business Partner som kunder i Norge.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Freddy Eriksen, Coor Service Management, tlf: 67 57 71 55 / 90 78 82 03, e-post: freddy.eriksen@coor.com

Underdirektør Martin Bøhmer, Skattedirektoratet, tlf: 22 07 75 96, e-post: martin.bohmer@skatteetaten.no

Kommunikasjonssjef Trygve Strand, Coor Service Management, tlf: 92 85 15 34, e-post: trygve.strand@coor.com