Først med eiendomsforvaltning i Bjørvika

Oslo S Utvikling har valgt Coor Service Management som samarbeidspartner på leveranse av forvaltning, drift og vedlikehold til det første bygget i Barcode-området. Avtaleperioden er i første omgang på tre år.

Coor Service Management, Nordens største aktør innen service management, har fått ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget til PricewaterhouseCoopers i Bjørvika. Bygget er på 17.000 kvadratmeter. Oslo S Utvikling skal totalt utvikle 200.000 kvadratmeter kontor, forretning og bolig i Barcode-området.

– Barcode skal være en total kvalitetsopplevelse, fra arkitektur og brukervennlige kontorer, til de servicetjenestene som vi har i tilknytning til vår eiendomsmasse. Coor Service Management ble valgt ut fra en helhetsvurdering, sier administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling (OSU).

Avtalen er på tre år, med opsjon på forlengelse, ett pluss ett år.

– Vi er svært godt fornøyd med å bli valgt som leverandør til Oslo S Utvikling. Vårt mål er å være en betydelig bidragsyter til å effektivisere og øke kvaliteten på servicefunksjoner for utviklere med både større prosjekter, som Barcode, men også mindre næringseiendomskonsepter, sier administrerende direktør Freddy Eriksen i Coor Service Management.

Coor er den ledende tilbyderen av profesjonelle servicefunksjoner i Norge. Selskapet leder, utvikler og effektiviserer disse i større virksomheter.

- Vi er dedikert og fokusert på å ta ansvar for og utvikle servicefunksjonene for mellomstore og store virksomheter. Vi utfører alle de servicetjenestene selskaper trenger som støtte for kjernevirksomheten – for eksempel eiendomsdrift, sikkerhetsløsninger, post- og resepsjonstjenester, renhold og kantinedrift, sier Freddy Eriksen.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Freddy Eriksen, Coor Service Management, tlf: 67 57 71 55 / 90 78 82 03, e-post: freddy.eriksen@coor.co

Kommunikasjonssjef Trygve Strand, Coor Service Management, tlf: 92 85 15 34, e-post: trygve.strand@coor.com