Coor Service Management får uppdrag från ICA MENY

Coor Service Management har tecknat ett avtal med ICA MENY AB om arbetsplats- och fastighetsservice. Avtalet innebär att Coor tar ett helhetsansvar för internservicen vid distributionsan-läggningarna i Arlöv, Skåne.

ICA MENY är med 22 000 kunder en av Nordens ledande leverantörer av mat, dryck och restaurangutrustning. Bolaget omsätter 5,8 miljarder kronor och har 1 000 anställda. Coor får ett helhetsansvar för ICA Menys arbetsplatsservice, restaurang och fastighetsservice i Arlöv.

Avtalet innebär att Coor i samarbete med ICA MENY kommer att driva, leda och utveckla serviceleveransen till en av deras viktigaste anläggningar i Sverige.

- Med vår starka lokala närvaro och möjlighet till samverkan med andra leveranser på orten kan vi möta ICA MENYs krav på en kostnadseffektiv och besvärsfri service, säger Christer Tånnander, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2007

- Det känns spännande att få samarbeta med Coor som är den ledande leverantören av servicelösningar i Norden. Vi förväntar oss att de höjer kvaliteten och sänker kostnaderna genom sitt aktiva utvecklingsarbete, säger Per Sköld, Regionchef på ICA MENY.

För ytterligare information kontakta:

Affärsenhetschef Christer Tånnander, Affärsenhetschef, Coor Service Management, tel: 08-553 96 220.

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, tel: 070-600 73 21.

Per Sköld, Regionchef ICA MENY, tel: 040-282 600