Coor Service Management blir huvudleverantör av arbetsplatsservice till WM-data

Från och med årsskiftet levererar Coor Service Management kontorsservice till ytterligare fem av WM-datas större kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad och Gävle. Avtalet är löpande och värt cirka 8 MSEK per år.

Coor ansvarar sedan tidigare för arbetsplatsservicen vid ett av WM-datas kontor i Malmö och sedan i höstas vid WM-datas huvudkontor i Stockholm/Nacka. Genom det nya samarbetet kommer Coor att ha helhetsansvaret för servicen till cirka 2 500 av WM-datas medarbetare vid sju kontor. Uppdraget innefattar bland annat receptions- och konferensservicetjänster, post- och godshantering, vaktmästeri, lokalvård och dryckesautomater.

– Det här är vårt tredje avtal med WM-data och vi kan ta med oss våra erfarenheter från tidigare uppdrag när vi nu tar över arbetsplats-servicen vid ytterligare fem kontor. När vi har fler uppdrag för samma kund kan vi uppnå stora synergier och möjlighet att skapa en enhetlighet i serviceleveransen, säger Tania Smelova, kontraktschef på Coor Service Management.

WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar, har cirka 9 000 medarbetare och en omsättning på drygt 10 000 MSEK.

– Vi är nöjda med valet av Coor. Efter genomförd etablering av service-tjänster vid vårt nya huvudkontor i Nacka går vi nu vidare och skriver kontrakt med Coor för fler av våra kontor, säger Monica Trolle, Facilities-manager på WM-data i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Tania Smelova, kontraktschef Coor, tel: 08-553 957 65
Monica Trolle, Facilities-manager WM-data, tel: 0705-456416
Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor, tel: 070-600 73 21