Renhold som samfunnskritisk funksjon ga gjennomslag

Helse- og omsorgsdepartementet ga mandag 23. mars 2020 bransjen medhold i at renhold skal regnes som «Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner som kan få tilbud om barnehage og barneskole».

Som følger av strenge innførte smittevernstiltak fra myndighetene torsdag 12. mars, ble det oppnevnt en liste over 16 samfunnskritiske funksjoner, det vil si yrkesgrupper som er av kritisk betydning at går på jobb akkurat nå, og som dermed får rett på skole- og barnehagepass selv om disse er midlertidig stengt. Renhold var ikke oppført på denne listen.

Myndighetene erkjente tidlig at renhold er en viktig støttefunksjon for samfunnskritiske funksjoner. De overlot likevel til lokal kommune og fylke å gi retningslinjer og dispensasjoner når det gjelder hvem som har rett på skole- og barnehagepass.

I Coor ble vi raskt klar over tilfeller der Coor-ansatte ble forhindret fra å komme på jobb, fordi de manglet barnepass. Som del av vår beredskapskartlegging så vi at vi raskt kunne havne i en situasjon der personale blir værende hjemme med barn, i verste fall kombinert med økt sykefravær som følge av Covid-19.

-Jeg hadde ønsket og forventet at renhold som tjeneste hadde blitt løftet frem som samfunnskritisk funksjon. Det som er formidlet fra myndighetene er ikke i tråd med det. Det har vært litt diffuse tilbakemeldinger foreløpig, sa administrerende direktør i Coor Norge, Nikolai Utheim i et intervju torsdag 19. mars.

Coors standpunkt er at alt renhold, akkurat nå og trolig en lang stund fram i tid, er samfunnskritisk for å hindre smittespredning i samfunnet. Da er det avgjørende at våre renholdere kommer seg på jobb. Vi rengjør hundretusenvis av kvadratmeter hos kjøpesenter, flyplasser og butikklokaler som er fortsatt er åpne møtepunkt for folk, og som er avgjørende at holdes rene i en pågående epidemi. Og vi er ikke alene om det.

– Det er umulig å ha høy hygienisk standard uten korrekt og grundig renhold. Det er derfor underlig at ikke renhold er blant de samfunnskritiske funksjonene under et virusutbrudd – og særlig når vi tenker på rollen den spiller for helseinstitusjoner, uttalte den erfarne professoren i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsen, til FriFagbevegelse.no 20. mars.

Coor startet tidlig å jobbe offensivt sammen med bransjens interesseorganisasjon NHO Handel og Service for å få renhold inn på listen over samfunnskritiske funksjoner. Fagforbundet Industri og Energi sluttet seg raskt til initiativet, samtidig som at andre aktører i servicebransjen var ute i media med kritikk av den politiske avgjørelsen.

Når renhold nå anses som en samfunnskritisk funksjon, regnes renhold å inkludere desinfisering, skadesanering, smitterenhold og nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist, i følge departementets uttalelse til NHO Handel og Service.

- Vi får håpe at dette ikke glemmes når krisen avblåses. Renholderne er en gruppe arbeidstakere som burde fått mye mer anerkjennelse enn det de har fått de siste årene i Norge, sier Utheim avslutningsvis.

Klikk her for å se Helse- og omsorgsdepartementet sitt svar til NHO Handel og Service 23.03.20 (Inneholder også malverk til arbeidsgiver for bekreftelse av personell som samfunnskritisk funksjon)