Ansatte lager et diagram over markedstrender for IFM i 2025 | Coor

Integrert Facility Management: Forventede markedstrender mot 2025

Bedriftenes driftsmessige behov er økende, og derfor går markedstrendene mot mer avansert integrert Facility Management. Les mer om hvordan Facility Management vil utvikle seg mot 2025.

En virksomhets suksess avhenger av flere faktorer. En effektivt håndtert arbeidsplass er en av dem. Godt vedlikeholdte arbeidsplassmiljøer forbedrer de ansattes trivsel og produktivitet. Integrert Facility Management kan hjelpe en bedrift med å gjøre arbeidsplassen til trivelige og velfungerende arbeidsmiljø.

Cybersikkerhet for smarte bygninger

Cybersikkerhet blir stadig viktigere. Driftsteknologi og cybersikkerhet kan med fordel integreres i hverandre for å gjøre bedriftens databehandling, driftsystemer, bygg og anlegg enda mer sikker og rustet for dataangrep. Med nye teknologier som Tingenes internett, maskinlæring m.m. må organisasjonene i dag og i tiden fremover fokusere på å gjøre IT-miljøet sitt sikrere ved hjelp av ulike tjenester og enheter for cybersikkerhet.

Økt bruk av bærekraftige produkter 

Bedrifter blir mer miljøbevisste. De beslutter ulike tiltak for å gjøre arbeidsplassene sine mer bærekraftige ved å bruke fornybare produkter. Denne endringen gjør at også leverandører av integrerte Facility Management-tjenester investerer i og fokuserer på å kunne tilby grønt renhold og miljøvennlige tjenester. Dette skiftet skjer raskt og man ser at mange drift- og serviceproblemer, som matsvinn i kantine og høye driftskostnader, får grønne løsninger som sparer både miljø og driftsbudsjett. Innkjøp og bruk av miljøvennlige produkter og tjenester blir den ideelle løsningen for mange organisasjoner.

Tingenes internett får et bredere bruksområde

Som et resultat av ulike teknologiske fremskritt som Tingenes internett og andre skybaserte teknologier, er stordata nå enda lettere tilgjengelig. For integrert Facility Management forventer man at Tingenes internett kommer til å bli raskere, smartere og et hjelpemiddel til konstant oppkobling mellom to eller flere tjenester. Vi kommer til å se en klar økning av automasjonssystemer som tilbyr servicestøtte i sanntid, det være seg adgangskontroll, energiforbruk, eller regulering av ventilasjonssystem. Med tilgang til stordata og større bruk av sensorer vil arbeidsplassen også utformes mer etter og rundt lærende systemer, som loggfører brukstrender og tilpasser seg deretter.

Et bredere utvalg av vertskaps-tjenester

Dagens arbeidstakere forventer mer av arbeidsplassen sin, med løsninger for bekvemmelighet og service «on demand». Eksempler på det kan være innlevering av klær til rens, tilbud om sykkelservice, treningstilbud i tilknytning til jobben, take away fra jobbens kantine – der alt blir administrert mens du er på jobb. Derfor vil Facility Management bli integrert i enda større grad, ved å knytte til seg underleverandører av slike «convenience»-tjenester som kan levere service når den ansatte etterspør det. 

Integrert Facility Management endrer seg raskt, noe som forhåpentligvis vil regulere funksjonen til integrert Facility Management. Derfor er det en fordel å benytte seg av integrerte Facility Management-tjenester fra et selskap som Coor, som har lang erfaring med å tilby Facility Management som en totalløsning for alle service-tjenester.