Rengjøring av vinduer på flyplass | Coor

Alle slags tjenester innen kontorrenhold

Renholdstjenester er en viktig del av bedriftens smarte kontorløsninger. Alt fra små foretak med mindre lokaler til store konsern og organisasjoner kan ha svært varierende behov, men grunnprinsippene handler om det samme: et hygienisk, trygt og trivelig arbeidsmiljø for alle – ansatte, besøkende og kunder. Inkluderte tjenester for renhold av næringslokaler kan for eksempel være:

  • Renhold av kontorer og næringslokaler
  • Renhold av toaletter, bad og treningsrom
  • Renhold av gulv, vinduer og større overflater
  • Renhold av kontorplasser og datautstyr
  • Renhold av kjøkken, kantiner og spiserom

Hvorfor er kontorrenhold viktig

Kontorrenhold er viktig av mange grunner, og et renholdsfirma med den rette kompetansen kjenner alle disse og kan utføre jobben på en sikker og hygienisk riktig måte.

For det første handler renholdstjenester om å skape et hyggelig arbeidsmiljø – med rene, innbydende overflater som gir trivsel og effektivitet hele arbeidsdagen. De ansatte bør kunne fokusere på arbeidsoppgavene sine og slippe å irritere seg over skitt eller støv. Dette kan dreie seg om alt fra PC-tastatur og spiseromsfasiliteter til arbeidsbrakker for de ansatte, og renholdet er like viktig for en liten som for en stor bedrift.

For det andre bør kontorrenhold kunne tilpasses kundens behov. En butikk eller et lokale for detaljhandel har for eksempel helt andre behov enn et kontorbygg, mens et bilverksted eller en miljøorganisasjon kan ha atter andre krav og ønsker. Alt renhold bør uansett utføres på best mulig måte ut fra bedriftens behov.

Sist – men likevel kanskje viktigst – handler renhold selvsagt om hygiene. Alle som benytter toaletter, kjøkken og eller treningsrom på arbeidsplassen, enten det er de ansatte eller besøkende, skal føle at det er hygienisk og innbydende til enhver tid.

Spesielt fokus på å hindre spredningen av koronaviruset

Aldri tidligere har det vært mer oppmerksomhet omkring hygieniske arbeidsforhold. Med koronaviruset og sykdommen Covid-19 har bedriftsrenhold blitt viktigere enn noen gang for å hindre smitte. Smitteflater som dørhåndtak, PC-tastaturer, kantiner, møbler, bordflater og alle små og store kontaktflater er i fokus, og man bør være ekstra oppmerksom på at spesielt toalettfasiliteter og for eksempel treningsrom er rengjort og behandlet med virushemmende midler til enhver tid. Bedriften bør derfor få tjenester fra et renholdsfirma som tar denne pandemien på alvor, og som bidrar til å hindre smittespredning i henhold til helsemyndighetenes retningslinjer.

Renhold for alle typer kontorbygg

Et renholdsfirma bør utføre tjenestene i tråd med bransjestandarder for renholdbransjen, slik at alle tjenester leveres med kvalitet og etter pålagte krav for hygiene, miljø og bærekraft. Kvalitetssikring og systemer for dette bør også være en del av pakken. Og selvsagt er det viktig at renholdet utføres til konkurransedyktige priser, slik at man til enhver tid kan opprettholde høy standard og et rent og trivelig arbeidsmiljø for alle.