Klimasmarte Facility Management-løsninger

Er du sjef for facility management i din bedrift, og ønsker deg en oversikt over klimasmarte tiltak du kan gjøre? I Coor har vi flere spesialister som gjør ulike revisjoner for din bedrift. Bli mer energieffektiv eller gjør en grønn energirevisjon i dag!

Å bytte til fornybare energikilder og å innføre smartere produksjonsmetoder som bruker mindre energi og råmaterialer, og som bidrar til mindre sløsing med energi, er et hett tema akkurat nå. Vi har listet opp noen av de tiltakene som vi tror Coor kan hjelpe deg med gjennom å implementere Facility Management:

1) Gjør en energirevisjon

Coor har ekspertisen som kreves for å utføre energirevisjoner for selskaper med over 250 ansatte og med en turnover på over 50 millioner euro, som nå er obligatorisk ifølge et nytt EU-direktiv. Fordelen med energirevisjon er at det bedrer kontrollen over energiforbruk og identifiserer sparetiltak. Revisjonen inkluderer transport. Coor kan hjelpe deg med å registrere, revidere og utarbeide rapporter som overholder kravene fra myndighetene.
For mer informasjon, kontakt Robin Kairis på robin.kairis@coor.com eller +46 10-559 62 20.

2) Innfør systematisk energieffektiviseringsarbeid

Systematiske energieffektiviseringstiltak har som mål å minimere energiforbruk, å utnytte overskuddsenergi og å unngå unødvendig sløsing med energi. Coor har veletablerte modeller for systematiske energitiltak som brukes av mange av våre viktigste kunder. Våre dyktige energispesialister og driftsingeniører overvåker bygningenes ulike systemer og teknologi.
For å få mer informasjon om energirådgivning, kontakt Kjell Wåhlgren på kjell.wahlgren@coor.com eller +46 10-559 62 16.

3) Opprett energieffektive datasentre

Siden januar 2016 har Coors energispesialister blitt sertifisert av US Energy Information Administration for å kunne tilby kvalitetstjenester relatert til energieffektiv drift av datasentre, som reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi tilbyr gjennomganger i mindre skala for å foreslå forbedringsområder, i tillegg til mer omfattende gjennomganger som optimaliserer driftseffektiviteten for datasenteret og tilhørende systemer.
For å komme i kontakt med en av våre datasentereksperter, kontakt Jonas Wallenskog på jonas.wallenskog@coor.com eller +46 10-559 62 27.

4) Plassoptimalisering i lokalene dine

Et godt planlagt forretningslokale innebærer at hver eneste kvadratmeter er utnyttet optimalt. Aktivitetsbaserte løsninger, der ansatte deler arbeidsstasjoner, er basert på plassoptimalisering. Med riktig planlegging øker dette også trivselen og produktiviteten. Coors smarte løsninger for moderne kontorer sparer penger og er miljøvennlige. Vi har hjulpet mange av Nordens største selskaper med råd aktivitetsbaserte, plassoptimaliserte løsninger.
For mer informasjon, kontakt Anna Nordin på anna.nordin@coor.com eller +46 10-559 59 43.

5) Gjennomfør miljørevisjon på alle Facility Management-tjenester

Coor har utviklet et egetutviklet verktøy, Coor Green Services, på grunnlag av alle de anerkjente miljøsertifiseringene som blir brukt for å avgjøre hvor miljøvennlig Facility Management er. Verktøyet spesifiserer et antall kriterier for hver tjeneste, som gir et ulikt antall poeng. Så snart et tilstrekkelig antall poeng er oppnådd, får selskapet ditt en sølv- eller gullsertifisering som beviser at FM-tjenestene dine er miljøvennlige.
Vil du vite mer om hvordan dette fungerer? Snakk med Maria Eriksson, HSEQ-spesialist hos Coor, på maria.eriksson3@coor.com eller +46 10-559 51 69.

6) La dine ansatte eller kunder spise på en av våre restauranter

På personalrestaurant eller lunsjstedene våre går vi aktivt inn for å bruke sesongvarer, minimere og håndtere avfall på en hensiktsmessig måte og velge optimale transportalternativer. Vi kan også foreslå tiltak som reduserer kjøttkonsum, som å ta en nøye vurdering av hvilke retter som serveres, noe som gjør det enkelt for de kundene som vil spise klimasmart. 
Hvis du vil vite mer om våre klimasmarte lunsj-løsninger, kontakt Marianne Hayes Antonsen på marianne.hayesantonsen@coor.comeller +4790045407.

7) Reduser reisingen med smarte AV-løsninger

Møtevirksomhet er den største årsaken til jobbreiser. Reduser jobbreising med tilrettelagte løsninger for online møter, som vil gjøre virksomheten din litt mer miljøvennlig. Vi er opptatt av den siste teknologien og tilbyr våre kostnadseffektive løsninger for online, audio-visuelle møter via Coor SmartMeeting.
For å få vite mer om våre fjernmøter, kontakt Mattias Wahlgren, Service Developer hos Coor, på mattias.wahlgren@coor.com eller +46 10-559 51 10.