Vi reduserer matavfall for et bedre miljø

Mat og drikke er en av Coors viktigste tjenester, og med 120 restauranter er Coor en av Nordens ledende aktører innen restaurant- og kantinedrift. For å redusere belastningen på miljøet innfører vi nå registrering av alt matavfall. Målsettingen er at matavfallet skal reduseres med totalt 20 prosent det kommende året.

Matavfall står i dag for en stor del av den totale miljøbelastningen i Norden, og trengs å minskes i alle ledd i næringskjeden – ved fremstilling, hos grossister, leverandører, butikker, restauranter og storkjøkken, samt i private husholdninger. Coor er en av Nordens ledende Facility Management-aktører, og mat og drikke er en av selskapets største tjenester. I dag driver Coor over 120 restauranter i Sverige, Norge og Danmark. Nå innfører vi registrering av alt matavfall i alle restaurantene våre. Matavfallet oppstår både ved tilberedningen på kjøkkenet og ved servering, eller kommer fra tallerkenrester fra våre gjester.

"Vi har tidligere registrert matavfallet i noen restauranter, men nå innfører vi registrering på en enhetlig måte over hele virksomheten. Vi starter med registrering og oppfølging, og neste steg er å sette opp mål for hver enkelt restaurant. Målsettingen er at vi skal redusere matavfallet med 20 prosent på ett år. For å nå dette målet kreves det endringer i måten vi produserer maten, men også at vi oppmuntrer gjestene våre til å ikke forsyne seg med mer mat enn de klarer å spise opp", sier Marianne Hayes Antonsen, Leder for Centre of Excellence FOOD by Coor i Norge.

Matavfallet kommer til å måles daglig og resultatene føres inn i et registreringsystem som Coor har utviklet.

"Lik alle ansvarsfulle selskaper forsøker vi på forskjellige måter å aktivt redusere vår negative påvirkning på miljøet. Råvarehåndtering er ett av våre fem fokusområder innen miljøarbeid, og dette er et stort steg i riktig retning for å minske vår totale miljøbelastning, sier Åsvor Brynnel, kommunikasjons- och bærekraftsdirektør i Coor-konsernet. 

Du kan lese mer om Coors miljøarbeid i selskapets bærekraftsrapport på www.coor.se

For mer informasjon om Foodwaste-programmet, kontakt
Mona Dehli, Divisjonsdirektør Single Services i Coor Norge, +47 958 59 985, mona.dehli@coor.com