Coor selger Skadegruppen

30. juni 2017 kunngjorde Coor at selskapet hadde fattet en strategisk beslutning om å igangsette salg av Skadegruppen AS. Denne prosessen er ferdigstilt i dag gjennom en avtale med Polygon, europeisk markedsleder innen skadebegrensning på eiendommer. Polygon forebygger, kontrollerer og begrenser effekten av vann, brann og klima. Transaksjonen er forbeholdt godkjenning av Konkurransetilsynet.

«Vi er tilfreds med å ha gjennomført avhendingen av Skadegruppen såpass raskt, og at vi nå kan ha fullt fokus på Facility Management, som er vår kjernevirksomhet. Vi er også glade for at en god, ny eier er funnet. Polygon, en spesialisert operatør innen skadebegrensning, har potensiale til å fortsette å utvikle selskapet på en positiv måte», sier Mikael Stöhr, president og CEO i Coor.

«Skadegruppen AS er et velrennomert selskap i det norske markedet. Vi er veldig fornøyde med å kunne ønske selskapets ansatte velkommen til Polygon. Som europeisk markedsleder har vi tatt på oss ansvaret for å videreutvikle skadebegrensingsindustrien. Med oppkjøpet av Skadegruppen blir vi nå en viktig tilbyder også på det norske markedet», uttaler Erik-Jan Jansen, president og CEO i Polygon-gruppen.

Skadeservicevirksomheten har siden halvårsrapporten blitt rapportert som en såkalt avhendingsgruppe og dermed ikke inngått i omsetningen og driftsresultatet til Coor-gruppen. Kostnader tilhørende Skadegruppen på ca. -20 MSEK kommer dog til å påvirke nettoresultatet for tredje kvartal 2017, noe som vil bringe totalkostnadene på linje med tidligere kunngjøringer. Denne kostnaden er primært relatert til nedskrivning av eiendeler basert på anslått salgsverdi. Salgets effekt på kontantstrømmen er forventet å bli positiv.

For mer informasjon, kontakt:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Nikolai Utheim, administrerende direktør, Coor Norge, +47 976 97 167, nikolai.utheim@coor.com