Coor har til hensikt å selge virksomheten innen skadeservice i Norge

Styret i Coor Group har tatt en strategisk beslutning om at Coor ikke skal være en langsiktig eier av skadevirksomheten i Norge. Med dette vil Coor kunne fokusere virksomheten ytterligere på Facility Management (FM), samt oppnå forbedret resultat og kontantstrøm.

Skadeservicevirksomheten til Coor opererer i et marked med en helt annen volumfluktuasjon, konkurransesituasjon og et annet prisbilde enn FM og forutsetningene vurderes derfor ikke å være tilstede for å kunne oppnå lønnsomhet over tid på nivå med den norske FM-virksomheten.

Skadeservicevirksomheten kommer i halvårsrapporten til å rapporteres som en såkalt avhendingsgruppe og dermed ikke inngå i omsetning og driftsresultat. En kostnad tilhørende Skadegruppen på ca. -100 MSEK kommer dog til å påvirke nettoresultatet for andre kvartal 2017. Denne kostnaden er primært relatert til nedskrivning av immaterielle eiendeler basert på anslått salgsverdi, i tillegg til omstruktureringskostnader. Salgets effekt på kontantstrømmen vurderes å være begrenset og kommer derfor ikke til å påvirke negativt kapasitet for utbytte eller eventuelle oppkjøp.

Til hjelp for aksjonærer og analytikere vedlegges omregnede historiske omsetningstall og driftsresultat (justert EBITA).  

For mer informasjon, kontakt:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com