Fastighetslösningar

Eiendomsløsninger – smarte bygninger

Bygningers levetid er normalt flere tiår, iblant flere århundrer. Det betyr at mer enn 80 prosent av bygningens totalkostnad og miljøpåvirkning oppstår etter at bygningen er tatt i bruk, det vil si i forvaltningsfasen.

Det er også da den fulle verdien av bygningen kan oppnås, det vil si når og hvis bygningen blir utnyttet i sitt fulle potensial. For at det skal være mulig, må bygningen ivareta potensielle og eksisterende brukeres behov og opplevelser når det gjelder attraktivitet, produktivitet, effektivitet og bærekraft.

Vi i Coor hjelper dere med å skape opplevelser i og rundt bygningen som gjør at kunder og medarbeidere ønsker å være der, har det bra og kan yte i tråd med sitt fulle potensial – samtidig som kostnadene og miljøpåvirkningen er lavest mulig gjennom hele bygningens levetid. Som helhetsleverandør av facility management-tjenester kan vi hjelpe bedriften med å optimalisere bygningen gjennom hele livssyklusen. Dette konseptet kaller vi smarte bygninger. 

Smarte bygninger tar utgangspunkt i brukerne og deres behov

Smarte bygninger har

  • sunt og godt innendørsklima
  • en attraktiv brukeropplevelse
  • god tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet
  • tilleggstjenester som øker verdien for medarbeiderne som befinner seg der

Sunt og godt innendørsklima

Kvaliteten på innendørsklimaet har stor innvirkning på både velvære og helse. Forskning viser at forbedring av innendørsklimaet kan føre til så mye som 8–11 prosent høyere produktivitet for dem som bruker bygningen. Kontinuerlig måling, analysering og optimalisering av innendørsklimaet er derfor en sentral del av Coors tilbud. 

Attraktiv kundeopplevelse

For å kunne skape en hyggelig brukeropplevelse trengs det mer enn bare bygningsutforming og tiltalende interiør. Attraktive opplevelser oppstår og blir forsterket gjennom alt fra velholdte uteområder til velfungerende renhold og ikke minst en vennlig velkomst fra servicepersonalet. Våre spesialister på servicedesign kan hjelpe dere med å skreddersy en løsning som passer bedriftens behov, og vi kan også levere de fleste tjenestene. 

God tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet

Smarte bygninger og deres tjenester er alltid tilgjengelige når brukeren trenger dem, samtidig som sikkerheten er garantert med hensyn til både adgangskontroll og arbeidsmiljø. Smarte bygninger er også driftssikre, funksjonelle og effektive enten man ser dem fra et teknisk eller logistikkmessig perspektiv. Coor kan hjelpe dere med alt fra driftssikkerhet til fysisk og teknisk sikkerhet. Vi tar også hånd om all ønsket logistikk i bygningen, herunder mottak og levering av post og tilbereding og servering av mat og drikke. Med helhetlige løsninger sørger vi for at alt fungerer som det skal, og at ingenting blir oversett.

Tjenester som øker verdien for brukerne

De fleste bedrifter og offentlige myndigheter må i dag slåss om arbeidskraften. Arbeidsplassen har derfor blitt et viktig verktøy for å lokke til seg og beholde gode medarbeidere. 

I tillegg til tjenestene som er knyttet til fellesarealer i bygningen, kan Coor skreddersy tjenestepakker til leietakerne med levering i deres egne arealer. Tjenestepakkene kan enten skreddersys til hver enkelt leietaker eller samles i standardpakken sammen med tjenestene der. Noen av tjenestene skal kanskje være inkludert i leiekostnadene, mens andre skal betales direkte av den aktuelle leietakeren eller kanskje leietakerens ansatte. Pakkene kan inneholde alt fra renhold, mat og drikke til kundeverter og portvakttjenester. 

Smarte bygninger er kostnadseffektive og har minimal miljøpåvirkning

Smarte bygninger sikrer

  1. kostnadseffektivitet i drift, vedlikehold og investeringer
  2. minst mulig miljøpåvirkning

Kostnadseffektivitet i drift, vedlikehold og investeringer

Smarte bygninger er kostnadseffektive ut fra et helhetsperspektiv. I Coor sørger vi for effektivitet i alle tjenestene vi leverer. Vi ivaretar synergier mellom tjenestene og optimaliserer hver enkelt bygnings drifts- og vedlikeholdsplaner i tråd med bedriftens behov, mål og forutsetninger – alltid med leveransekvalitet, bærekraft og kundetilfredshet i høysetet. Ved hjelp av ny teknologi går vi i dag stadig mer over til å jobbe proaktivt med både tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold. 

Minst mulig miljøpåvirkning

I smarte bygninger blir miljøpåvirkningen redusert til et minimum ut fra både gitte forutsetninger og mulige forbedringstiltak. I Coor er vi eksperter på både energioptimalisering og energieffektivisering, og i tillegg til sertifisering i samsvar med ISO 14001:2015 benytter vi også vår egen miljømerking – Coor Green Services – til å evaluere og fremheve miljøvennlige tjenesteleveranser.

Smarte bygninger fungerer optimalt i hele levetiden

Som helhetsleverandør av FM-tjenester har vi i Coor et enestående utgangspunkt for å kunne hjelpe bedriften med å optimalisere bygningene gjennom hele deres levetid. Coors hovedfokus er tjenesteleveranser i forvaltningsfasen, men vi kan også tilby støtte under både prosjektering og produksjon av nye bygninger. Det er i disse fasene man kan påvirke mange av forutsetningene som senere danner grunnlag for å kunne maksimalisere attraktivitet, produktivitet, effektivitet og bærekraft i forvaltningsfasen, ikke minst når det gjelder optimal logistikkflyt og valg av overflater og tekniske løsninger.

Et viktig punkt når det gjelder livssyklusoptimalisering, er forvaltning av bygningsinformasjonen. Coor kan derfor tilby forvaltning av alt fra tegninger til drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon og fullskala BIM-modeller.

I Coor har vi mer enn 750 dyktige medarbeidere som jobber med eiendomstjenester, og som utgjør styrken bak de løsningene vi tilbyr kundene. Läs mer om vilka tjänster som ingår i fastighetsservice.

Espen Nordås Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Direktør for Salg og Forretningsutvikling

+47 97 11 82 71

EspenNordas.Raestad@coor.com