IFM hovedbilde

Integrert Facility Management (IFM)

Kjernen i Coors virksomhet har helt fra starten av vært komplekse, integrerte tjenesteleveranser, og vi er i dag markedsledende i IFM-segmentet i Norden. For kunder som ønsker seg én partner som kan ta helhetlig ansvar, er Coor den naturlige løsningen.

Coor kan blant annet ta på seg å utforme attraktive og smarte kontorer, og å sørge for de støttetjenestene personalet trenger. Coor er i dag ledende når det gjelder å utvikle smarte bygninger og levere effektive eiendomstjenester som optimaliserer bygningens verdi over tid. Vi er også strategisk rådgivningspartner for en rekke kunder i mange komplekse spørsmål som gjelder arbeidsplassens utforming og styring. Denne helhetlige tilnærmingen kaller vi Integrated Facility Management (IFM).

Smarte kontorer er tilpasset de ansattes behov

Coors Smart Office-konsept går ut på å utforme kontoret etter medarbeidernes behov, slik at alle arbeidsmåter og behov blir ivaretatt. Når det blir riktig gjennomført, vil et smart kontor bidra til å lokke nye talenter og øke produktiviteten blant personalet. Kontoret blir mer bærekraftig siden arealene blir mer effektivt utnyttet, og reduserte arealbehov gir kostnadsbesparelser.  Ny teknologi blir i stadig større grad brukt til å skape mer effektive kontormiljøer og tjenesteleveranser. Coor vil naturligvis tilpasse leveransen av arbeidsplasstjenester til de enkelte kontorenes konkrete behov, utforming og kvalitetskrav. 

Coor har omfattende erfaring med arbeidsplassløsninger for en rekke forskjellige bransjer. Vil du lese mer om smart kontor-konseptet, kan du klikke her. Er du interessert i tjenestene som er inkludert i tjenesteporteføljen, klikker du her.

Smarte bygninger fungerer optimalt i hele levetiden

Åtti prosent av en eiendoms totalkostnad og miljøpåvirkning oppstår i forvaltningsvasen, det vil si etter byggeprosessen. Coor-konseptet Smart Buildings går ut på å sørge for at bygningen gjennom hele livssyklusen oppfyller sitt potensial til en så lav kostnad og så liten miljøpåvirkning som mulig. Dette målet kan nås ved hjelp av kostnadseffektiv drift med utstrakt bruk av ny teknologi og ved å legge vekt på miljøvennlighet, for eksempel ved å miljømerke hele tjenesteleveransen. Smarte kontorer oppleves også som positive for medarbeiderne fordi innendørsklimaet blir optimalisert, alle tekniske installasjoner blir driftsoptimalisert for å få færrest mulig avbrudd, og tilhørende kontortjenester blir tilpasset de ansattes behov. 

Coor er i dag en ledende leverandør av eiendomstjenester i Norden.  Vil du lese mer om eiendomsløsningene som bygger på konseptet med smarte bygninger? Klikk her. Er du interessert i tjenestene som er inkludert i tjenesteporteføljen, klikker du her.

Strategisk rådgivning gir støtte i komplekse FM-spørsmål

Facility management-bransjen er både vidtfavnende og kompleks, og i dag finnes det mange vanskelige, strategiske spørsmål der det er stort behov for ekstern fagkunnskap.  Coor har omfattende intern rådgivningsekspertise på en rekke områder:

  • Coor Advisory Services hjelper kundene med å analysere, planlegge og få på plass bedriftens fremtidige arbeidsplass.
  • Vi har lang erfaring med energirådgivning og systematisk energiarbeid fra en rekke forskjellige bransjer.
  • Coor har unik kompetanse i teknisk sikkerhet og en egenutviklet teknisk plattform.
  • Vi gir også råd i mer overordnede diskusjoner om funksjonsutsetting der man som organisasjon trenger støtte i forbindelse med veivalg som skal tas.

Coor er markedsledende på IFM i Norden

Coor har den største andelen av store, komplekse IFM-leveranser i Norden og en markedsandel på 35–40 prosent.*  Vi har hjulpet mange store organisasjoner i Norden med å utvikle og harmonisere FM-leveransene – med store kvalitetsgevinster og kostnadsbesparelser som resultat. Vi besitter enorme mengder kunnskap som vi gjerne deler. Vi ser frem til å høre fra deg og ta en første prat om IFM.

Kontaktperson

Ønsker du mer informasjon om Coors tilbud om integrert facility management? Ta kontakt med:

Espen Nordås Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Direktør for Salg og Forretningsutvikling

+47 97 11 82 71

EspenNordas.Raestad@coor.com