Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Hvordan vil du bli bedre?

Coor jobber systematisk med å utvikle alle som jobber hos oss. Alt starter med at du har et ønske om å bli bedre.

Facility management teambuilding | Coor

Alle som begynner hos Coor går gjennom et eget innføringsprogram. Her lærer du hvordan du jobber sikkert, hvordan du jobber for å levere kvalitet og hva det vil si å strekke seg litt lenger for å gjøre kundene fornøyd. Forbedringsarbeid i Coor oppmuntres, applauderes og gir ringvirkninger slik at vi alle blir bedre på det vi gjør.

Men innføringsprogrammet er bare begynnelsen på den utviklingen vi skal gjøre sammen. Når du begynner å jobbe, vil du etterhvert finne ut hva du trenger å lære mer om og kanskje hvilke nye områder du har lyst til å utvikle deg på. Sammen med din leder lager vi en utviklingsplan for deg.

I Coor har vi tro på at du kan utvikle deg både som menneske og kollega. Flere av våre ledere har startet sine karrierer ute i kundeleveransen. En jobb i Coor betyr også mulighet for å få mer ansvar for deg som står på og viser glede over å lære og levere.

Vi har også et tilbud til deg som er institusjonskokk eller byggdrifter der du kan ta fagbrev samtidig som du står i jobb. Du kan lese mer om dette her.

Vi brenner for forbedringer

I Coor jobber vi hele tiden med å forbedre oss og utvikle oss. Som ansatt spiller du en avgjørende rolle i å bedre tilbudet til våre kunder. Les mer om våre kundeløfter her.

Lava Aarsland | Kokk på kjøkkenstasjon | Coor

Eg har bodd på gård en stund, og i tillegg så har samboeren min ca. 20 sauer som vi driver litt med. Eg synes det er viktig og få frem hvor lite som blir brukt av voksne dyr som for eksempel sau eller høne.

Les hele intervjuet med Lava ved å trykke her.

Sara Rikheim | Praktikant i innkjøpsavdelingen | Coor

Sara er student på Kristiania Høyskole, og er neste år ferdig med sin Bachelor i Supply Chain Management. Denne våren er hun utplassert hos Coor i ni uker som en del av studieløpet.

 

Sara er del av det første kullet på Kristiania Høyskole som til neste år vil bli uteksaminert innen Supply Chain Management, eller innkjøpsledelse på norsk. Hun fikk nyss om Coor allerede som førsteårsstudent da Liv Salvesen, innkjøpssjef i Coor, holdt en bedriftspresentasjon på høyskolen. Hun likte det hun hørte, så da tiden kom for å velge seg utplassering var veien kort til Coor.

Hva liker du best med jobben?
For meg er det første gang jeg jobber i et innkjøpsteam, og det er veldig lærerikt og moro. Jeg får mulighet til å komme inn i en gruppe og se hvilke forskjellige roller det er. Min mentor heter Victoria Vehre, innkjøper for en av forretningsenhetene i Coor. Jeg får skygge henne i jobben og føler virkelig at jeg er blitt inkludert i avdelingen. Her får jeg masse erfaringer som man ikke får gjennom å lese teori. Og så syns jeg det er tøft at innkjøpsavdelingen er så kvinnedominert.

Har alle på kullet ditt fått praksisplasser?
Nei, det er valgfritt om man vil utplasseres eller ikke. Det er egentlig ikke så mange som har gått for denne løsningen, men heller valgt utveksling i utlandet eller å bare være på skolen. Jeg tror jeg får en fordel av å være i praksis hos en bedrift, og det samme tror studieveilederen min.

Hvilke arbeidsoppgaver har du fått i Coor?
Jeg får være med på møter, både interne og med kunder, og har fått noen administrative oppgaver. Jeg snakker også mye med de andre som jobber i avdelingen for å lære mest mulig om faget og hvordan avdelingen fungerer. Alle er veldig flinke til å gi tilbakemeldinger, noe som er nyttig for rask læring.

Hvorfor valgte du innkjøpsfaget?
Jeg er en menneskeperson og setter pris på alle de forskjellige relasjonene man må skape i denne jobben, både innad i selskapet og med leverandørene. I tillegg trives jeg med å jobbe i et team der alle kan bidra og man utfyller hverandre.  Jeg jobbet lenge i motebransjen og der fikk jeg etter hvert mye ansvar, men dette var udokumentert. Jeg vil kunne sette kompetansen min på CVen, så da var det bare til å sette seg på skolebenken. Hvilken bransje jeg ender opp med å jobbe i etter utdannelsen vet jeg ikke ennå, det som er viktigst for meg er å ha en trivelig arbeidsplass der man får utfordringer og man kan utvikle seg.