Jobbe hos Coor

Hos Coor kan du bli enda bedre

Vi ønsker at du skal utvikle deg i jobben.

I Coor jobber vi hele tiden med å bli bedre. Som medarbeider får du tilbud om kurs og trening som gjør at du vokser i jobben. Som Coor-ansatt er det du som har kunnskapen om dine arbeidsoppgaver. Derfor er det viktig for oss å få vite hvordan du mener at dine arbeidsoppgaver og rutiner kan forbedres. Forbedringsarbeid i Coor oppmuntres, applauderes og gir ringvirkninger slik at vi alle blir bedre på det vi gjør.

I Coor mener vi at du jobber best når du er med på å bestemme over egen hverdag. Din nærmeste leder følger deg opp og gjennomfører utviklingssamtale en gang i året. Der blir dere enige om en utviklingsplan med dine mål og konkrete aktiviteter som skal gjøre deg bedre i året som kommer.