Jobbe i Coor

Hos oss er du en del av kjernevirksomheten

Din innsats og ditt bidrag til selskapets utvikling er grunnlaget for vår suksess. La oss forklare hvordan.

All virksomhet kan deles inn i to deler; kjernevirksomhet og støttevirksomhet.

Kjernevirksomheten er selve hovedoppgaven. For en bilfabrikant handler det om å produsere og selge biler, for et sykehus om å gi god pleie osv.

Støttevirksomheten er alt som ikke tilhører kjernevirksomheten; all support og service som får en bedrift eller en virksomhet til å fungere, her kan Coor hjelpe til.

Coors kjernevirksomhet er å ta over ansvaret for våre kunders interne serviceavdelinger, lede, utvikle og effektivisere disse. Dette er vi gode på og når vi tar ansvar for disse tjenestene kan kundene fokusere på sin kjernevirksomhet.

For deg som er servicemedarbeider i Coor, innebærer det at du tilhører vår kjernevirksomhet. Vår kjernevirksomhet er å utføre, lede, utvikle og effektivisere kundenes interne servicetjenester.