Slik starter et samarbeid

Slik starter et samarbeid

Et nytt samarbeid forberedes svært nøye, dette gjennomføres trinnvis.

 1. Første skritt

  Først og fremst har vi behov for å danne oss et inntrykk av eksisterende struktur innen servicetjenestene i selskapet: Er denne strukturen fremdeles funksjonell eller er der behov for forandring Er ønsket at servicegraden økes – eller senkes? Vi tilbyr ingen standardløsning, men løsningen som tilpasses til kundens situasjon, ønsker og behov.

 2. Analysen

  Løsningen presenteres i form av en rapport som illustrerer hvordan et samarbeid med Coor kan bli, denne rapporten kan brukes som beslutningsunderlag for kunden.

 3. Fleksible avtaler

  Hos Coor Service Management har vi lang erfaring med å inngå heldekkende og fleksible avtaler. Dette gjør at det blir enkelt å sjonglere med parametre som kvalitet, servicenivå og kostnader.

 4. Smidig kontraktsstart

  Coor har tatt over mange servicevirksomheter og startet mange store og små kontrakter. Større oppstarter ledes av spesialiserte prosjektledere hvor kompetanse som IT, økonomi, HR, kommunikasjon, innkjøp, miljø og kvalitet inngår i prosjektteamet.Ofte innebærer et nytt samarbeid at vi overtar servicepersonale som tidligere har vært ansatt i selskapet. Ettersom service er vår kjernevirksomhet opplever de fleste overgangen som positiv, vi har hørt nyansatte fortelle at "å starte i Coor føles som å komme hjem". Coor Service Management arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling for alle ansatte, alle nyansatte gjennomfører et eget innføringsprogram. Årlige spørreundersøkelser blant medarbeiderne (NMI) foretas med den hensikt å sikre at vi arbeider korrekt med vårt personal.

 5. Strukturert samarbeid

  Dersom kunden ønsker produseres strukturerte leveranserapporter, "Service Management Review". SMR baseres på nøkkeltall relevante for serviceleveransen, og følges opp med konkrete oppfølgingstiltak. Denne rapporten er et godt underlag for strategiske beslutninger.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med

Espen Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Salg og Marked

+4797118271

EspenNordas.Raestad@coor.com