Mennesker som sykler | Coor

Sosialt ansvar

Coor driver i hovedsak sin virksomhet i Norden hvor grunnleggende rettigheter er lovregulert. Fra et bærekraftperspektiv er Coors hovedutfordring å opptre som ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver som tilbyr et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø for sine ansatte.

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige mål innen samfunnsansvar er å bidra til et bedre samfunn ved å opptre som en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Vi ønsker også å inspirere våre underleverandører til å fremstå som ansvarlige aktører. Vi oppnår dette ved å tilby et godt, trygt, rettferdig, ikke-diskriminerende og stimulerende arbeidsmiljø i samsvar med FNs erklæring om grunnleggende friheter og rettigheter i arbeidslivet (1998). For å innfri denne ambisjonen fokuserer Coor blant annet på helsetilbud til alle ansatte, godt arbeidsmiljø samt forbedringsarbeid. 

Sosial bærekraft

Innenfor sosialt bærekraftarbeid har Coor fokus på seks områder:

  1. Arbeidsmiljø/sikkerhet
  2. Helse
  3. Medarbeidertilfredshet
  4. Kompetanseutvikling
  5. Likebehandling
  6. Oppmuntre tilsluttede selskaper og underleverandører til å opptre ansvarlig

Disse fokusområdene beskrives og slås fast i konsernets årlige rapport «Sustainability Review». Rapportene kan du lese mer om på våre konsern-nettsider.

Coorsocietyprogram.jpg

Coors samfunnsprogram (Coor Society Program)

I Coor har vi sterk tro på å gi tilbake til de lokalmiljøene vi har virksomhet i. Formålet med Coors samfunnsprogram er å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å forenkle integrering og legge til rette for de som trenger hjelp og støtte. Hvert land driver sitt eget initiativ ut fra denne målsetningen, der i blant språkundervisning for innvandrere, mulighet for videreutdanning mens ansatte er i jobb og leksehjelp for barn og ungdommer i utsatte livssituasjoner.

Lekselesing og mentorordning

I Sverige har vi satt i gang flere innsamlinger og samarbeid. Spinning og konkurranseløp har blitt gjennomført der startavgiften har blitt donert til veldedige formål, bl.a. Kista Sports Club og Redd Barna. Vi har også etablert en mentorordning for utplassering i arbeidslivet sammen med nettverket Blink. Coor-medarbeidere har også hjulpet til med lekselesing for barn og ungdom hos Kista bibliotek, i regi av Røde Kors.

Yrkeseksamen ved siden av jobben

Coors medarbeidere i Norge har mulighet til å studere til fagbrev mens de er i jobb. Utdanningen omfatter samlingsbasert teoristudier og en lærlingsperiode der kandidaten har «praksis» i jobben hen har i Coor. 20 ansatte er første kull ut til å ta fagbrev som drifttekniker og industrikokk. Etter godkjent fagprøve får kandidaten fullført fagbrev.

Språkutdanning

Coor er et foretak som er ansetter mye utenlandsk arbeidskraft. Derfor tilbyr vi språkkurs, som forenkler integrering og styrker selvfølelsen hos våre ansatte. I Danmark er det bransjeorganisasjonen De Danske Sprogcenterer som ligger bak satsningen, og Coor er ett av de foretak som lar sine ansatte få språkundervisning gjennom dem.

I Finland er Coor engasjert i en kampanje som fremmer en åpen og ikke-diskriminerernde arbeidskultur, «Jobben diskriminerer ikke».