Sosialt ansvar

Coor driver i hovedsak sin virksomhet i Norden hvor grunnleggende rettigheter er lovregulert. Fra et bærekraftperspektiv er Coors hovedutfordring å opptre som ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver som tilbyr et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø for sine ansatte.

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige mål innen samfunnsansvar er å bidra til et bedre samfunn ved å opptre som en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Vi ønsker også å inspirere våre underleverandører til å fremstå som ansvarlige aktører. Vi oppnår dette ved å tilby et godt, trygt, rettferdig, ikke-diskriminerende og stimulerende arbeidsmiljø i samsvar med FNs erklæring om grunnleggende friheter og rettigheter i arbeidslivet (1998). For å innfri denne ambisjonen fokuserer Coor blant annet på helsetilbud til alle ansatte, godt arbeidsmiljø samt forbedringsarbeid. 

Sosial bærekraft

Innenfor sosialt bærekraftarbeid har Coor fokus på seks områder:

  1. Arbeidsmiljø/sikkerhet
  2. Helse
  3. Medarbeidertilfredshet
  4. Kompetanseutvikling
  5. Likebehandling
  6. Oppmuntre tilsluttede selskaper og underleverandører til å opptre ansvarlig

Disse fokusområdene beskrives og slås fast i konsernets årlige rapport «Sustainability Review». Rapportene kan du lese mer om på våre sentrale nettsider.