Ledelsessystem og sertifikater

Våre kunder stiller høye krav til kvalitet, effektivitet og leveransesikkerhet. Derfor er Coor kvalitet- og miljøsertifisert etter ISO-standard - for å sikre at våre serviceleveranser oppfyller kravene som stilles til oss.

Ledelsessystemene er ryggraden i Coors kvalitetsarbeid, som granskes og revideres av det eksterne sertifiseringsselskapet DNV-GL. I dag er vi sertifisert etter ISO 9001 og 14001 som kvalitetssertifisert og miljøsertifisert virksomhet.

Med ISO-sertifisering kan vi sikre at virksomheten og leveransen vår gjenspeiler de stadig mer komplekse kravene organisasjonen og bransjen opererer innenfor. Vi sikrer også kontinuitet for oss selv, fordi ISO-standarden forplikter oss til å vise forbedringer etter handlingsplaner og målsettinger. Det gjør det også lettere for oss å implementere oppdaterte styrings- og ledelsessystemer internt, som gir robuste rammeverk formet etter forventninger til bransjen som helhet, men også til oss som serviceselskap.

For oss blir det enklere å identifisere områder for resultatforbedring og verdiøkning, blant annet fordi standarden krever risikovurderinger som et ledelsesverktøy. Dette bedrer vår evne til å identifisere både risiki og muligheter og dermed effektivisere arbeidet, redusere dobbeltarbeid og spare tid og kostnader.

I 2015 var Coor det første Facility Management-selskapet i Norden som ble ISO-sertifisert. Se hva CEO Mikael Stöhr forteller om hva sertifiseringen betyr for Coor og for deg som kunde i videoen ovenfor.