Integrert Facility Management (IFM)

Kjernen i Coors virksomhet har helt fra starten av vært komplekse, integrerte tjenesteleveranser. Coor er en god strategisk partner for kunder som ønsker seg én partner som kan ta helhetlig ansvar. Vi håper innholdet under kan hjelpe deg til å ta et smartere, langsiktig valg av IFM-leverandør.

 

 

Lang erfaring med komplekse driftsspørsmål

Facility management-bransjen er både vidtfavnende og kompleks, og i dag finnes det mange vanskelige, strategiske spørsmål der det er stort behov for ekstern fagkunnskap. Coor har omfattende intern rådgivningsekspertise på en rekke områder:

  • Vi hjelper deg med å analysere, planlegge og utnytte din kontorflate og arbeidsplass.
  • Vi har lang erfaring med energirådgivning og systematisk energiarbeid fra en rekke forskjellige bransjer.
  • Coor har unik kompetanse i teknisk sikkerhet og en egenutviklet teknisk plattform.
  • Vi gir også råd i mer overordnede diskusjoner om funksjonsutsetting der man som organisasjon trenger støtte i forbindelse med veivalg som skal tas.
  • Vi gir råd under prosjektering av nye bygg om optimal logistikkflyt, valg av overflater og tekniske løsninger.

Strategisk rådgiver for optimaliserte bygg

Coor er i dag ledende på å levere effektive eiendomstjenester som optimaliserer bygningens verdi over tid. Vi er strategisk rådgivningspartner for en rekke kunder i mange komplekse spørsmål som gjelder arbeidsplassens utforming og styring. Denne helhetlige tilnærmingen kaller vi Integrert Facility Management (IFM).

Åtti prosent av en eiendoms totalkostnad og miljøpåvirkning oppstår i forvaltningsvasen, det vil si etter byggeprosessen. Coors mål er å sørge for at bygningen oppfyller sitt potensial til en så lav kostnad og så liten miljøpåvirkning som mulig, gjennom hele livssyklusen. Dette målet kan nås ved hjelp av kostnadseffektiv drift med utstrakt bruk av ny teknologi og ved å legge vekt på miljøvennlighet, for eksempel ved å miljømerke hele tjenesteleveransen.

Smarte kontorer oppleves også som positive for medarbeiderne fordi innendørsklimaet blir optimalisert, alle tekniske installasjoner blir driftsoptimalisert for å få færrest mulig avbrudd, og tilhørende kontortjenester blir tilpasset de ansattes behov. Les mer om vårt Smartkontor-konsept ved å klikke her.

Coor er markedsledende på IFM i Norden

Coor har den største andelen av store, komplekse IFM-leveranser i Norden og en markedsandel på omlag 40 prosent. Vi har hjulpet mange store organisasjoner i Norden med å utvikle og harmonisere FM-leveransene – med store kvalitetsgevinster og kostnadsbesparelser som resultat. Vi har kunnskapen og deler gjerne - ta kontakt med oss i dag!

Kontakt salgsavdelingen vår!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR